Opsterland laat rubberkorrels kunstgrasvelden onderzoeken

Drachten - De gemeente Opsterland laat de rubberkorrels van vier kunstgrasvelden onderzoeken op de aanwezigheid van eventuele schadelijke stoffen.

Dit gebeurt door een onafhankelijk bureau dat in opdracht van de VACO (bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche) werkt. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is op de hoogte van dit onderzoek. Het RIVM voert ook een eigen onderzoek uit. Beide onderzoeken zijn op elkaar afgestemd. In Opsterland zijn vier kunstgrasvelden met rubberkorrels, namelijk in Bakkeveen, Beetsterzwaag, Gorredijk en Lippenhuizen. De gemeente Opsterland heeft de betrokken voetbalverenigingen geïnformeerd over het onderzoek. De resultaten worden zo snel als mogelijk aan de verenigingen bekend gemaakt. Advies RIVM en KNVB; er kan op deze velden gesport worden Het college van burgemeester en wethouders volgt het advies van de KNVB en het RIVM. Die geven aan dat er geen reden is om te stoppen met het sporten op deze velden. Opzet onderzoek RIVM Het onderzoek van het RIVM gebeurt in opdracht van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en bestaat uit een veldonderzoek en een literatuuronderzoek. In het veldonderzoek wordt van 100 kunstgrasvelden in heel Nederland onderzocht welke stoffen erin de rubberkorrels zitten. Ook wordt onderzocht onder welke omstandigheden deze stoffen kunnen vrijkomen, bijvoorbeeld via huidcontact of bij inslikken. Met het literatuuronderzoek brengt het RIVM in kaart wat er tot nu bekend is over rubberkorrels op sportvelden en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. De onderzoeksresultaten moeten van de minister eind 2016 beschikbaar zijn. Andere onderzoeken Op verzoek van de Europese Commissie wordt er ook onderzoek gedaan naar de samenstelling van rubberkorrels. Het RIVM onderzoekt ook de rubbersamenstelling van valdempingstegels die onder kinderspeeltoestellen worden gebruikt. De resultaten van beide onderzoeken worden begin 2017 verwacht.