Leerlingen CSG Liudger leren van elkaar

Drachten - Havo/vwo-locatie Raai en locatie voor praktijkonderwijs De Ring van CSG Liudger in Drachten zijn een kleinschalig project gestart om de leerlingen van beide locaties met elkaar in contact te brengen.

De voornaamste doelen van het project zijn elkaar ontmoeten en leren kennen, ervaringen uitwisselen, samenwerken en elkaars talenten aanvullen. Het project bestaat uit twee dagen. Op dinsdag 15 november vond de eerste ontmoeting plaats. Vierdejaars gymnasiasten van locatie Raai werkten op locatie De Ring een schooldag samen met de leerlingen van het praktijkonderwijs. De dag begon met een uitgebreide kennismaking en een rondleiding die werd verzorgd door de leerlingen van het praktijkonderwijs van locatie De Ring. Na de rondleiding begon het onderwijsprogramma met verschillende onderdelen in wisselende groepen. Tijdens het programma volgden de leerlingen gezamenlijk meerdere praktijkvakken. Naast het bereiden van een lunch tijdens consumptief bestond het programma uit een onderdeel groen, verzorging, bouw en textiel. De leerlingen waren allemaal erg enthousiast over de dag. Op dinsdag 7 maart 2017 komen de leerlingen van het praktijkonderwijs van locatie De Ring een schooldag meelopen bij de leerlingen van het gymnasium op locatie Raai. De leerlingen worden betrokken bij het samenstellen van het programma van deze dag.