Nico Tilstra nieuwe voorzitter RvT Bibliotheek Drachten

DRACHTEN - Mr. ir. Nico Tilstra is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Drachten, Hij kreeg de voorzittershamer vrijdagavond uit handen van de vertrekkende voorzitter, drs. Peter Boomsma.

Boomsma neemt na een maximale zittingstermijn van negen jaar afscheid van zijn rol als toezichthouder, waarvan de laatste drie jaren als voorzitter. In deze lange periode van toezicht heeft Boomsma veel meegemaakt en als toezichthouder zijn verantwoordelijkheid genomen. De aansluiting met het Friese Bibliotheeknetwerk, de reorganisatie, de teleurstelling over de grootschalige 'cultuurtempel' die niet doorging en direct aansluitend het traject van de verbouwing in eigen huis en de invoering van de selfservice. Met de statutaire omzetting van vereniging naar stichting en het invoeren van de governance code cultuur heeft Boomsma zich ingezet voor kwaliteitsverbetering van zowel bestuur als toezicht. Boomsma neemt met pijn in het hart afscheid van de bibliotheek. Hij heeft nu meer vrije tijd voor zijn grote passie, schrijven. Deze week presenteert Boomsma zijn nieuwste boek Hercules van de Wâlden – het leven van brigadier Tjeerd de Walle. Zijn volgende project wordt wellicht een boek over de bibliotheek, in historisch perspectief. Boomsma geeft de voorzittershamer over aan mr. ir. Nico Tilstra. Tilstra is lid van de Raad van Toezicht sinds 2013. Hij is gepokt en gemazeld in het bestuurlijke veld, niet alleen in professioneel opzicht maar ook als lid van de Raad van Commissarissen LBP|SIGHT en bestuurslid van CDA-Fryslân. Tilstra deelt de schrijfambitie van zijn voorganger niet, hij is in zijn vrije tijd actief als rietsnijder. De vacature die met het vertrek van Boomsma is ontstaan wordt opgevuld door Djoke Mulder.