Drachtster Lyceum eerste gezonde vo-school in Friesland

DRACHTEN - Het Drachtster Lyceum heeft vanmiddag het predikaat Gezonde School ontvangen.

Tekst en foto's Fokke Wester De leerlingen haalden samen met mentoren en medewerkers het vignet op in het gemeentehuis, waar ze het kregen van Marja de Jong-Smit van GGD Fryslân. Vervolgens ging het in estafette van het gemeentehuis naar de school. Op het Museumplein namen medewerkers van de keuken het bordje over, om het halverwege de Zuiderbuurt over te dragen aan tweedeklassers. Onder het carillon stonden mensen van het zorgteam klaar om het vignet vervolgens aan de leerlingen van sectie S&B (Sport en Beweging) te geven. Family Run De leerlingen van de secties Verzorging en Biologie gaven tenslotte het vignet aan de winnaars van de Singelland Family Run, die zondag onder stormachtige omstandigheden plaatsvond. Op het Drachtster Lyceum zou wethouder Marja Krans klaarstaan om het bordje in ontvangst te nemen, maar de estafette ging zo snel dat er even op de gemeentebestuurder gewacht moest worden. Zij schroefde uiteindelijk het bordje in de kantine op de muur. Daarmee heeft de vestiging van osg Singelland de primeur, niet alleen in de gemeente Smallingerland, maar ook in Friesland. Het predikaat is verleend voor een periode van drie jaar. Het Drachtster Lyceum verdiende de titel met twee deelcertificaten, ‘Sport en Bewegen’ en ‘Voeding’. Klachtenregeling Om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde School moet een school voldoen aan de wettelijke eisen die basisvoorwaarden zijn voor de gezondheid van leerlingen, de medewerkers en de schoolomgeving. Het betekent niet alleen dat er in de keuken gezond eten wordt gemaakt en aanbevolen en dat er niet gerookt mag worden, maar bijvoorbeeld ook dat er een klachtenregeling is voor ouders en personeel, dat er een protocol is bij vermoedens van een zedendelict, dat het gebouw voldoet aan de eisen van brandveiligheid en dat er een effectief verzuimbeleid is voor leerlingen. De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door deskundigen. ,,Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Het Drachtster Lyceum voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen”, aldus projectleider Jikke van der Wal. Fitheid De school heeft er een hoop energie in moeten steken, aldus directrice Gwen van der Stouwe. Een goede hulp daarbij was het project IRun2BFit, een landelijk beweegprogramma voor middelbare scholieren, gestart op initiatief van oud-marathonkampioen Gerard Nijboer. De missie van deze stichting is jongeren in de praktijk bewust te maken van het effect van bewegen en een gezonde voeding op hun fitheid. Wethouder Marja Krans prees niet alleen de school, maar ook de leerlingen. ,,Want jullie zullen de titel op dit bordje in de praktijk waar moeten maken. En dat geeft hoop, want jullie vormen de toekomst van Smallingerland.''