Boek over Goiïngahuzen zondag gepresenteerd in Aldeboarn

GO - ËNGAHUIZEN - In de Mennistenkerk fan Aldeboarn wordt zondagmiddag van drie tot vijf uur het boek over Goëngahuizen gepresenteerd dat gemaakt is door Auck en Anne Peenstra en Willem Wilstra.

In het boek Goaiïngahuzen, in machtich plakje staan teksten van Auck Peanstra en Anne Peenstra bij foto’s van Willem Wilstra. Oud-bewoners vertellen over het opgroeien als kind, het wonen, boeren, reizen en veel meer. De nieuwe bewoners vertellen waarom zij zo graag in dit gebied wonen. Naast de verhalen van bewoners en oud-bewoners, bevat dit rijk geïllustreerde boek veel historische en geografische informatie over het gebied. Willem Wilstra, oud-schipper van de reddingsmaatschappij bij KNZHRM, woonde als jongen met zijn familie op een boerderij in het Zwette gebied en hij verzamelde door de jaren heen veel foto’s over Goëngahuizen. Hij wilde er graag een boek over maken en zocht contact met Auck Peanstra (succesvol schrijfster van onder andere Friese kinderboeken en Sitebuorren, myn eigen paradys). Voor het historische aspect schakelde Auck haar broer Anne Peenstra in. Helaas werd Auck Peanstra ongeneeslijk ziek. Zij is op 29 februari van dit jaar 2016 overleden. Dit boek is dan ook aan haar opgedragen. Goaiïngahuzen, in machtich plakje (ISBN: 978 94 92176349) wordt uitgegeven door de Afûk.