Bureau gaat uitzoeken of Drachten meer woonwagens nodig heeft

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland schakelt het bedrijf Be Flex uit Elst in om te onderzoeken of er meer woonwagenplaatsen moeten komen in Drachten. Voor het onderzoek wordt 47.864 euro uitgetrokken.

De gemeente heeft al in februari van dit jaar de 'Verkenning behoefte woonwagenstandplaatsen' vastgesteld. Dat was een reactie op een klacht vanuit de Roma en Woonwagengemeenschap in Smallingerland over het tekort aan woonwagenstandplaatsen. Op dit moment telt de gemeente in Drachten 37 staanplaatsen, verdeeld over kampen aan de Baalder (15 plaatsen), Kennedylaan (8), Hoogzand (5), De Meer (5) en de Hagewyk (4). Daarvan worden 27 plaatsen gehuurd en 10 zijn eigendom van de bewoners. Er is volgens de bewoners behoefte aan meer plaatsen. Een aantal kinderen wil op zichzelf gaan wonen, daarnaast wil een aantal gezinnen dat nu in een gewoon huis woont graag terug naar een woonwagen. Deskundigheid Binnen het gemeentehuis blijkt onvoldoende deskundigheid en capaciteit aanwezig om de behoefte aan meer plaatsen samen met bewoners en corporaties te peilen en de mogelijkheden voor uitbreiding te onderzoeken. Vanuit de woonwagengemeenschap wordt de gemeente echter gevergd op resultaten. ,,De druk op het behalen van resultaat vanuit de doelgroep is groot. Zij spreekt ons aan op het inzetten van onze regelruimte en wil hierover een uitspraak van de portefeuillehouder. Het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen maakt ons kwetsbaar en is een risico voor de op zich goede samenwerking met de bewonerscommissie en de corporatie'', aldus het college van burgemeester en wethouders. Het college kiest er nu voor om een deskundig bureau van buiten in te schakelen. ,,Dat behoedt ons voor fouten. Wij verwachten dat deze inzet het vertrouwen bij de doelgroep vergroot'', stelt het college. Bureau Be Flex moet voor Smallingerland een woonwagenbeleid opstellen dat duidelijkheid schept voor alle partijen. De deskundige voegt in bij de besprekingen die al in gang zijn gezet met WoonFriesland en de bewonerscommissie. Dat moet volgens het college binnen een half jaar kunnen leiden tot een goed advies over het al of niet uitbreiden van het aantal standplaatsen. Uitbreiding kan op de bestaande woonwagenlocaties, maar ook kan worden gezocht naar een plek voor een nieuw kamp. De begeleiding kost 47.864 euro, exclusief btw. Bureau Be Flex is ook betrokken geweest bij de uitbreiding met twee keer acht standplaatsen in Bergen op Zoom.