Kickboksles van Sem Schilt bij RENN4 VSO de Zwaai in Drachten

Drachten - Viervoudig wereldkampioen van de vechtsport K1, Sem Schilt uit Zuidlaren, geeft woensdagochtend 30 november kickboksles in de sportzaal van VSO de Zwaai in Drachten.

Schilt komt langs tijdens de themaweek Helden op de school voor jeugd met gedrags- en/of psychiatrische problemen, Schilt werkt mee aan het sportstimuleringsprogramma Special Heroes. Iedereen kan een held zijn Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier. In Drachten is het programma actief op de RENN4 scholen VSO de Zwaai, SO de Zwaai en bij Kentalis De Skelp. Samen met de projectleider van Special Heroes stellen de scholen een sportaanbod op maat samen. Het sportaanbod bestaat uit lessen onder schooltijd op school, lessen na schooltijd op school en lessen bij de sportverenigingen. Alle lessen worden verzorgd door een trainer van één van de vele sportverenigingen die Drachten rijk is. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen in het speciaal onderwijs lid worden van een sportvereniging. Voor meer informatie: www.specialheroes.nl. RENN4 VSO de Zwaai VSO De Zwaai valt onder het bestuur van RENN4. RENN4 is een schoolbestuur voor scholen in het speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Noord Nederland. RENN4 biedt onderwijs aan leerlingen met leerproblemen, leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek en aan leerlingen met een verstandelijke beperking. RENN4 heeft scholen voor so en sbo voor leerlingen van 4 tot 12 jaar en scholen voor vso voor leerlingen van 13 tot 20 jaar. In het schooljaar 2016-2017 vallen in totaal zeventien scholen onder het bevoegd gezag van RENN4. De scholen van RENN4 hebben in totaal meer dan dertig locaties die verspreid liggen over de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Op al deze dertig locaties is Special Heroes actief.