Obs De Bolder 'overmeesterd' door Pabo-studenten 

DRACHTEN - Obs De Bolder in De Folgeren werd vanochtend compleet 'overmeesterd' door jonge mannelijke studenten van de Pabo opleiding van de NHL in Leeuwarden.

Zo’n dertig meesters, van de eerste,  tweede- derde  jaarsopleiding,  kwamen deze ochtend op obs De Bolder op initiatief van docent Age Wesselius (ICT en Didactiek op de NHL) en student Thijs van Doorn. Met deze actie wil de opleiding  jongens aansporen om voor de Pabo te kiezen, zodat er meer meesters voor de klas komen. Naast de leuke lessen in de groepen hadden de meesters ook een compleet innovatielab meegenomen. De groepen 3 tot en met 8 kregen  hier de 21e -eeuwse vaardigheden: ze maakten kennis met programmeren, samenwerken, creatief denken, probleem oplossen, tekenen met een 3D pen, het besturen van een robot, Augmented Reality met Quiver (dit is gratis voor Android en iPad) maken op een iPad, BeeBots, Ozobots en Lego Mindstorm. 's Middags waren er verschillende workshops, zoals yogalessen voor de kleuters, muzieklessen, torens bouwen en proefjes met water (techniek), striptekenen, dans, levend bingo en sport. Foto’s Peter de Vries