Elke winkelier kiest zijn eigen extra koopavond

DRACHTEN - Ondernemers in het centrum van Drachten mogen zelf beslissen wanneer zij in december extra koopavond houden. Winkeliersvereniging Ha&Ie geeft daarover geen advies meer.

Het bestuur van Ha&Ie meldt dat naar aanleiding van vragen van ondernemers. ,,Wy ha twintich jier lang advys jûn mar dêr waard noait gehoar oan jûn'', zegt Herman Hofman, sinds mei voorzitter van de ondernemersclub. De Drachtster winkeliersvereniging sluit zich daarbij overigens aan bij het landelijke MKB, dat evenmin meer advies geeft. ,,It stiet elk jier wer by ús op de aginda, mar wy kinne net ien ferplichtsje.'' Winkeltijdenwet Dat heeft ook te maken met de nieuwe winkeltijdenwet, die bepaalt dat winkeliers vrij zijn in hun winkeltijden, mits ze maar binnen de limieten blijven. Dat betekent dat elke winkelier zijn winkel tussen zes uur 's ochtends en tien uur 's avonds open mag houden. ,,Sjochst dat ferskillende supermerken no alle dagen oant tsien oere jûns iepen bliuwe'', aldus Hofman. Ha&Ie kan de leden en de niet-leden in het Drachtster centrum niet dwingen om mee te doen met een bepaalde koopavond. Op de stelling dat het zal leiden tot chaos wanneer iedereen het maar voor zichzelf kan bepalen, lacht Hofman. ,,Lit it mar chaos wurde, dat betsjut dat it flink drok is. Mar it hat ek te meitsjen mei de doelgroepen. Foar Sinteklaas binne de boartersguodwinkels en juweliers altyd graach ekstra lang iepen, mar de kleanwinkels hawwe dêr yn dy pearioade net safolle ferlet fan, dus dy geane dan ticht. Mei de kryst is dat krekt oarsom. It falt net ta om elkenien op ien lijn te krijen.''   Communiceren Hofman merkt bij zijn leden dat ze vooral kiezen voor twee extra vrijdagse koopavonden in december. Als eigenaar van Duifhuizen doet hij dan zelf ook mee. ,,It komt no ek sa út, want Sinteklaas is op moandei en kryst op snein en moandei. Mar wa't leaver in oare jûn iepen is, dy is dêryn frij.'' Hij raadt zijn collega's wel aan om de openingstijden goed te communiceren, vooral via de eigen website en de populaire sociale media als Twitter en Facebook.