Leerlingen Singelland VHS doen mee met 'inspringtheater'

DRACHTEN - Theater De Steeg uit Groningen bezoekt deze week Singelland VHS om voor de basis- en kaderleerlingen uit het tweede leerjaar een les inspringtheater te verzorgen.

Theater De Steeg uit Groningen werkt deze week vier dagen met de basis- en kaderleerlingen uit klas 2 van Singelland VHS. Deze les bestond uit een inspringtheater, waarbij leerlingen mochten ervaren wat het effect is van hun gedrag en hoe ze een situatie kunnen beïnvloeden.
De acteurs van Theater De Steeg speelden een korte scène voor over het onderwerp pesten. Daarna nodigde de spelleider de leerlingen uit om hierop te reageren. Ze kregen vragen als: 'Ben je het eens met wat er gebeurt?' of 'Hoe kun je deze situatie oplossen?'. Vervolgens probeerden de tweedeklassers samen met de acteurs de oplossing uit. De leerlingen kregen de regie in eigen handen en mochten zelf bepalen hoe de scène werd geregisseerd. Wanneer het verhaal volgens de klas niet goed verliep, mochten de leerlingen in hun handen klappen. Het spel werd dan per direct stil gelegd. De spelleider vroeg dan aan de leerlingen wat er mis ging en welke verandering van gedrag er plaats zou moeten vinden. Daarnaast kregen ze zelf ook de kans om mee te spelen in de scène. Op deze wijze onderzochten leerlingen hun motivatie om op een bepaalde manier te handelen in situaties.