Oudega buigt zich over de toekomst van de eigen oudere

OUDEGA - Wat is er nodig om er voor te zorgen dat oudere Oudegasters zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen? Over die vraag buigen dorpsbewoners en raadsleden zich op woensdag 14 december vanaf half acht 's avonds in It Folksgebou.

De zorg verandert, de bevolkingssamenstelling verandert en de wensen van inwoners veranderen. In de zorg verandert intramuraal wonen (wonen binnen een zorginstelling) in zelfstandig wonen met de mogelijkheid om zorg en ondersteuning te krijgen. Er komen meer ouderen en minder jongeren. Er zijn meer alleenwonenden en minder gezinnen. Door deze veranderingen is er een ander type woning nodig. Voor Doarpsbelang Aldegea en de Gemeenteraad van Smallingerland genoeg reden om een bijeenkomst over het thema Wonen en Zorg te organiseren. Passie Het bestuur van Doarpsbelang wil dat de dorpsgenoten samen met de politiek mee gaan denken over de toekomst van Oudega. In een ontspannen bijeenkomst krijgen de zorgaanbieders van Oudega de gelegenheid te vertellen met welke passie zij hun werk doen, waar, voor wie en hoe. Daniëlle Harkes, manager van Kenniscentrum Wonen-Zorg, vertelt welke vormen van wonen en zorg mogelijk zijn, met voorbeelden uit het land. Naast een kijkje in hun keuken is ook een doorkijkje naar de toekomst onderdeel van hun verhaal. En met hun verhalen zal duidelijk worden wat er in Oudega zoal aan zorg aangeboden wordt. Hoe het toekomstplaatje voor het dorp er uit komt te zien is een vraag, maar nog belangrijker is volgens DB: Hoe pakken we dat aan? Wat hebben we nodig om in het dorp te kunnen blijven wonen? ,,Wij staan open voor alle ideeën: die van de huisarts, bakker, supermarkteigenaar, school en kerk, timmerman en installateur, huisvrouw of -man, vutter of gepensioneerde, maar ook zij die nu al ervaring hebben met zorg op maat, of - misschien ook wel - ónder de maat.'' De avond, waarin interactief met elkaar (dorpsbewoners, gemeenteraadsleden en zorgaanbieders) gesproken gaat worden, staat open voor iedereen en zal dienen ter inspiratie voor mogelijke kansen om wonen en zorg in het dorp te verstevigen en wellicht uit te breiden. Duurzaamheid is een erg gangbaar en belangrijk thema, wat ook geldt voor ouder en/of beperkter worden. ,,En waar doet u dat liever, in een bejaardenhuis/opvanghuis 10 of 15 kilometer buiten ons dorp? misschien zelfs gescheiden van uw partner? Of - en dat is ons ideaalbeeld - in het dorp waar aan vrijwillige en/of professionele zorg (of dat nu lichte of intensieve hulp is) in zoveel mogelijk facetten, voor jong en oud, handen en voeten is/wordt gegeven'', aldus Doarpsbelang.