Alternatieve lesdag voor havisten op CSG Liudger in Drachten

DRACHTEN - Voor leerlingen van havo 4 van havo/vwo-locatie Raai ziet het lesprogramma er op woensdag 7 december net even anders uit.

In plaats van het gewone rooster, volgen de leerlingen meerdere workshops die door docenten worden gegeven. Daarbij kunnen ze kiezen uit bijvoorbeeld een blokuur retorica, ontdekken welke leerstrategie bij je past of je verdiepen in wereldberoemde speeches. De alternatieve lesdag biedt leerlingen de mogelijkheid om keuzes te maken in het aanbod van lesstof. Naast vernieuwende onderwerpen of activiteiten kunnen leerlingen ook kiezen voor bijles in bijvoorbeeld scheikunde of Engels. Voor docenten betekent het dat ze de mogelijkheid hebben om een onderwerp of thema verder te verdiepen. Het initiatief past bij de manier waarop de locatie bezig is met onderwijsvernieuwing.