Lions Drachten dinerconcert voor Talant

Drachten -  De Lionsclub Drachten houdt vrijdag 16 december vanaf 18.30 uur haar jaarlijkse intieme dinerconcert waarvan de opbrengst bestemd is voor bijzondere activiteiten van Talant.

Talant is voor iedereen met een verstandelijke beperking, jong tot oud, inzake opvang, wonen en dagbesteding. Het dinerconcert wordt gehouden in de doopsgezinde kerk aan de Zuiderbuurt in Drachten. Tussen de gangen van het diner, geserveerd door Henk Talsma en Angeline van Aalsum, treedt een jonge talentvolle pianiste van de Rein Ferwerda Academie op, met daarnaast musicale bijdragen van Karl Veen en Meindert Bosklopper. De kosten van het viergangendiner plus koffie zijn 25 euro.Een extra sponsorbijdrage voor Talant is welkom aan het eind van het concert. Graag reservering via van_bergen@online.nl met betaling van 25 euro p.p op rekeningnummer NL08RABO 0135935032 t.n.v.Lionsclub Drachten o.v.v.concert en naam. Maximaal zeventig plaatsen.