Zeshonderd handtekeningen voor meer busstops in Garyp

BURGUM - Wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel heeft vanmiddag een petitie over de nieuwe busdienstverlening in ontvangst genomen.

De petitie 'Handhaaf busvervoer vanaf Garyp' vraagt om een bijstelling van de nieuwe busdienstregeling van Arriva, die per 11 december ingaat. Waar de bus voorheen vijf keer per uur stopte bij de halte Garyp aan de N31 (Wâldwei) wil Arriva dit vanaf 11 december terugbrengen tot tweemaal per uur. Ondertussen rijden er per uur wel zes bussen tussen Drachten en Leeuwarden. Op dit moment hebben 655 mensen hun handtekening gezet onder de petitie, die is gestart door de 17-jarige Wolter van der Maten. Hij gaat doordeweeks elke dag naar de middelbare school in Leeuwarden. Volgens de petitie zijn niet alleen Garyp, maar ook Earnewâld en Oudega wat betreft openbaar vervoer geheel aangewezen op deze bushalte en buslijn. Daarnaast zijn er volgens Wolter van der Maten nauwelijks alternatieven. Per fiets is de route naar Leeuwarden ook via het nieuwe fietspad nog steeds even lang (18 km). ,,In de praktijk is er bij de huidige dienstregeling met name in de drukkere uren al onvoldoende capaciteit. Niet zelden rijdt een volle bus gewoon voorbij aan halte Garyp. Ik vrees dat bij de voorgestelde reductie de capaciteit helemaal onvoldoende zal zijn.'' Arriva heeft omwille van tijdswinst het stoppen bij Garyp grotendeels opgeheven. ,,Maar wij weten allemaal wel dat er bij haltes binnen Leeuwarden, die doorgaans veel minder worden gebruikt, wel wordt gestopt. Waarom zouden wij dan niet onze stops krijgen?'' De gemeente Tytsjerksteradiel verwijst naar de provincie. Toch vindt Van der Maten dat ook de gemeente haar invloed moet aanwenden voor deze kwestie. Hij bezorgde daarom vanmiddag de 665 handtekeningen bij wethouder Houkje Rijpstra. Zij heeft de zorg die in de petitie wordt geuit overgebracht aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie, die de vervoersconcessie aan Arriva heeft verleend. ,,Het mag niet zo zijn dat er mensen bij de halte blijven staan bij een volle bus. Arriva heeft de zorg dat deze mensen op tijd worden vervoerd”, aldus de wethouder.