Singelland VHS scoort bovengemiddeld op rekenen

Drachten - Er wordt veel gesproken over VMBO-leerlingen die moeite hebben met rekenen, tafels, het optellen en aftrekken van breuken en het rekenen in procenten. Maar op Singelland VHS behalen de leerlingen goede resultaten.

Resultaten die het gevolg zijn van (veel) aandacht besteden aan het vak rekenen. Singelland VHS steekt boven het landelijk gemiddelde uitmet de rekenexamens. Zowel het aantal geslaagden van alle leerwegen zijn boven gemiddeld, maar ook het gemiddeld eindcijfer: Basisberoepsgerichte leerweg 6,2, Kaderberoepsgerichte leerweg 6,6 en Theoretische leerweg 8,0 (landelijk respectievelijk: 5,9 – 6,1 en 7,1). De kracht van aandacht Op de VHS staat het vak rekenen op het rooster. In klas 1 t/m 4 wordt één lesuur rekenen gegeven. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebbenvoor het rekenen krijgen daarvoor extra hulp. In klas 4 wordt dat geïntensiveerd. Daarnaast wordt het rekenen gegeven door gespecialiseerde rekendocenten en wordt het extra ondersteuningsprogramma gegeven door zeer ervaren rekendocenten. ,,Docenten die met hart en ziel werken aan de rekenvaardigheden vanleerlingen en leerlingen die door de juiste begeleiding gestimuleerd worden om goede resultaten te behalen. Resultaten die hen helpen de opleiding te kiezen die bij hen past”, aldus Zorgmanager Alle Visser van de VHS.