Zorg ziekenhuis Nij Smellinghe volgend jaar gegarandeerd  

Drachten - Verzekerden die voor specialistische zorg naar Nij Smellinghe willen komen, kunnen ook in 2017 in het Drachtster ziekenhuis terecht.

Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft met alle zorgverzekeraars goede afspraken gemaakt voor de zorg in 2017. In de afspraken is rekening gehouden met de structurele toename van het aantal patiënten in Nij Smellinghe. Afspraken 2017 Elk jaar maakt het ziekenhuis afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over de hoeveelheid zorg die ze gaan leveren. Met alle zorgverzekeraars zijn toekomstbestendige afspraken voor 2017 gemaakt. Een uitzondering hierop zijn budgetpolissen van Zilveren Kruis en Zekur(VGZ). Op www.nijsmellinghe.nl/zorgvergoeding staat een overzicht van de zorgverzekeraars waar Nij Smellinghe een afspraak mee heeft voor 2017. Verzekerden wordt aangeraden om bij het afsluiten van een zorgverzekering goed te kijken welke zorg de verzekering in dit ziekenhuis vergoed. Toenemende zorgvraag Nij Smellinghe heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een structurele toename van het aantal patiënten. Door onder andere de hoge kwaliteit van zorg, korte wachtlijsten en verschuiving van de zorg, zijn er steeds meer verwijzingen naar het ziekenhuis in Drachten. Dit jaar heeft Nij Smellinghe tijdelijke maatregelen moeten nemen, omdat er meer zorg is geleverd dan afgesproken met de zorgverzekeraars. ,,Nij Smellinghe wil graag kwalitatief hoogstaande zorg geven aan mensen die dit nodig hebben. En ook wanneer zij dit nodig hebben. De noodzakelijke maatregelen willen wij in 2017 niet weer moeten nemen. Met de nieuwe afspraken is dit naar alle verwachtingen niet meer nodig”, aldus Norbert Hoefsmit, voorzitter Raad van Bestuur.