Actie voor Voedselbank Smallingerland groot succes

Drachten - De inzamelingsactie van de Voedselbank Smallingerland in Jumbo Noorderpoort en Jumbo de Drait is zeer succesvol verlopen.

Er zijn veel houdbare producten ingezameld die de Voedselbank uitstekend kan gebruiken. Vooral producten zoals koffie en pasta's die niet vaak kunnen worden verstrekt zijn ingezameld. ,,Wij willen dan ook de beide Jumbo’s en het winkelend publiek dat heeft bijgedragen om deze actie te doen slagen heel hartelijk dankzeggen", aldus de vrijwilligers van de Voedselbank.