Markten Burgum komend jaar in mei en september

Drachten - De markten in Burgum vinden komend jaar plaats op andere data: de Midzomermarkt op zaterdag 27 mei en de Burgumermerke op zaterdag 16 september. 

De Midzomermarkt, georganiseerd door Stichting Marktzaken Burgum, altijd gehouden op de eerste zaterdag van juni wordt verplaatst naar de laatste zaterdag van mei. Met als reden dat er op de eerste zaterdag van juni veel andere activiteiten zijn georganiseerd in de omgeving. Dan de markten die tweemaal per jaar georganiseerd werden door de gemeente Tytsjerksteradiel. De voorjaarsmarkt komt te vervallen, maar de najaarsmarkt is overgegaan naar Stichting Marktzaken Burgum. Deze markt met de naam Burgumermerke wordt voortaan gehouden op de derde zaterdag van september. Allebei de markten zullen ingevuld worden met veel kramen en andere activiteiten.