Biljartvereniging Cue Action Drachten viert 25-jarig bestaan

Drachten -  Biljartvereniging Cue Action Drachten is in 1991 opgericht en kon zodoende afgelopen zaterdag het 25-jarig bestaan vieren. 

Dat werd gedaan met een biljarttoernooi met de huidige leden en een koud buffet samen met de partners, aangeboden door de vereniging en Biljart- en Poolcentrum N-Joy Drachten. De biljartvereniging verhuisde meteen in het eerst jaar, 1991, al van buurtcentrum de Splitting naar Biljart- en Poolcentrum Cue Action (nu N-Joy) aan de Noordkade in Drachten. In 1991 waren er vijftien heren, acht dames en vier jeugdleden. De dames hadden een eigen biljartavond: dinsdagavond.  Drie leden van het begin zijn nog steeds lid van de vereniging: Johan Alma, Richard Keuning en Fokke Keuning. In 1992 was er een fusie met biljartvereniging de Kade en werd het een vereniging van veertig leden. Hans Veugelers werd voorzitter van deze gefuseerde vereniging en was dat van 1992 tot 1995. Hij is nu vanaf 2016 weer voorzitter. Van 1997 tot 2000 was de vereniging het grootst met 56 heren en 6 damesleden. In die periode speelden 32 leden mee voor de KNBB. Fokke Keuning is vanaf het eerste uur wedstrijdleider van de vereniging, en vanaf 1995 ook secretaris, tot heden. Fokke heeft in juni na 25 jaar, als arbiter, afscheid genomen van de arbitersvereniging district Friesland,waarvan hij negen jaar voorzitter was. Zeven leden van de vereniging zijn gewestelijk of districtsarbiter geweest: Rudi Brunen, Doekle Visser, Hans Veugelers, Hans Hulkenberg, Fokke Keuning, Leen de Groot en Anne Hoekstra. Drie andere bestuursleden zijn: Hans Hulkenberg lid vanaf 2002, was de langst zittende voorzitter van 2007 tot 2014 en is nu vicevoorzitter. Arie Sloof is lid vanaf 2008 en is penningmeester vanaf 2011. Klaas van der Veen is een opkomende biljarter: hij is lid vanaf januari 2016, en is sinds september bestuurslid algemene zaken. In 25 jaar tijd heeft Biljartvereniging Cue Action Drachten georganiseerd: achttien Driebanden- en vier libretoernooien, twee MOS driebanden toernooien van Smallingerland. En voor de KNBB: twintig District - en negen Gewestelijke finales, en twee Amstel driebanden toernooien. Dat is totaal zo'n 55 toernooien/evenementen. En niet te vergeten zo'n tachtig voorronden voor district Friesland KNBB. Groei In 2005 zijn zeven leden een eigen driebandenclub begonnen:  N-Joy.  Er bleven 42 leden over, daarna is het aantal leden afgenomen, in 2012 waren er nog twintig leden. De oorzaak hiervan was: overlijden van leden, leden die naar een andere vereniging zijn gegaan en leden die gestopt zijn. Maar door de inzet van enkele leden zit er een klein beetje groei in. Vanaf 2014 zijn er ongeveer tien nieuwe leden bij gekomen. De vereniging bestaat nu uit twintig heren en twee damesleden, waarvan dertien ouder dan 65 jaar. Er zijn zeven leden lid van de KNBB. Nieuwe leden Nieuwe leden zijn welkom bij Biljartvereniging Cue Action Drachten, maandagavond is clubavond. Het draait dan vooral om sportiviteit en gezelligheid. Voor meer informatie Secr. Fokke Keuning e-mail: Fokkekeuning@hotmail.nl, tel: 0512-372285.