Eerste Strúntocht groot succes: rijen voor kroeg, kerk, sport en sex

DRACHTEN -   De eerste editie van de Drachtster Strúntocht is vrijdagavond een groot succes geworden. De 1200 wandelaars zorgden voor lange wachtrijen op alle pleisterplaatsen. En die waren gevarieerd, van kroeg tot kerk, van school tot sportzaal en van fabriek tot erotische winkel.

Tekst en foto's Fokke Wester De Strúntocht leverde in totaal 22.000 euro op voor drie goede doelen. De opbrengst van het evenement zelf was 11.000 euro, maar dat bedrag werd verdubbeld door de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Het geld wordt besteed aan Spijkerdorp, de manege van Lyndensteyn en de Naturij. ,,Wy moatte noch beprate hoe't wy it jild oer dy doelen ferdiele, mar it is in geweldige opbringst'', zegt bestuurslid Marjan van der Aart enthousiast.  De Strúntocht werd georganiseerd door een speciale Stichting, waarin de vier Drachtster serviceclubs zijn vertegenwoordigd. Door winkels De route voerde vanaf het Raadhuisplein via de Grote Kerk naar de Kaden, waar de lopers door winkels en de discotheken Feu en Malibu werden geleid. Via de Torenstraat en het Drachtster Lyceum kwamen de wandelaars in het Van Haersmapark, waarna de route vervolgde via Iduna naar het Moleneind, met omwegen door De II Heeren,  erotische winkel Fun4Pleasure, de kaaswinkel en Kunsthandel Veenstra. Na een tussenstop in de Doopsgezinde kerk in de Zuiderbuurt liepen de wandelaars via het gemeentehuis naar Sûnenz en vandaar naar de Sportlaan, waar een bezoek werd gebracht aan de atletiekbaan van Impala, tennisclub De Beampipers en het Bewegingscentrum. De kuier eindigde tenslotte met een groot feest in de foyer van De Lawei. Niet alleen daar, maar op heel veel plaatsen onderweg klonk muziek van zangers en zangeressen, een saxofoonorkest, fluitgroep, bigband en diverse koren. De familie Westerhof liet vanuit de voordeur van hun in Stijl ingerichte woning in de Torenstraat vervreemdende DaDa-gedichten op de voorbijgangers los, begeleid door fluitmuziek. Raar De reacties van de deelnemers waren bijzonder enthousiast. Coby Kammenga (65) en Hilda Hofma (55) vonden het vooral leuk dat ze nu op plaatsen kwamen waar ze nog nooit eerder waren geweest. ,,Yn Philips hie ik noch noait west en ek yn Haersma State net. Wol yn it park fansels, mar noch noait yn it gebou. Dat is dochs raar foar echte Drachtsters?'' Mensen kennis laten maken met gebouwen en locaties waar ze normaal eigenlijk niet komen, dat was nou ook precies het doel van de Strúntocht, zegt Van der Aart. ,,Fan in bakkerij nei de disko en fan de sexshop nei de tsiiswinkel, soks makkest net alle dagen mei.'' Ook Van der Aart had louter positieve geluiden gehoord, vertelde ze na afloop. Er komt dan ook zeker een vervolg, maar pas over twee jaar. ,,Der komt in protte by te sjen en it moat ek leuk bliuwe. It hat ús no in goed jier koste oan organisaasje, dat kinst gewoan net elk jier dwaan. Wy ha de route ferskillende kearen rûn en ek in pear kear dingen oanpasse moatten. Sa woenen wy graach troch de parkearkelder, mar dat koe net fanwege in defekt oan it fentilaasjesysteem. En dat hearden wy pas fan'e wike, dus dan moatst snel skeakelje.'' Massaal Een volgende keer wordt absoluut niet een herhaling, maar zal er een geheel nieuwe route gemaakt worden, zegt Van der Aart. ,,Der wienen no al in hiel soad bedriuwen dy't sein ha dat se in oare kear ek wol meidwaan wolle, dus dat sil net in probleem wêze. En dat is ek leuker foar de minsken dy't meirinne. Wat ik sels it leukste fûn? Ik fûn alles leuk. Ik rûn sels mei foarop en dan is it prachtich om achterom te sjen hoe't sa'n hiel lang lint achter dy oankomt, al dy minsken mei lampkes, geweldich. It is wol leuk, sa'n massale start en it ferspreid him frij gau oer de route, mar yn it  begjin strûpt it op en dan moatte minsken soms eefkes wachtsje. Miskien dat soks in oare kear wat oars moat, dêr moatte wy noch al eefkes oer neitinke.''