Kleinkinderen steeds vaker in testament van opa en oma

Drachten - Kleinkinderen komen steeds vaker voor in een testament, zo blijkt uit een enquête van Netwerk Notarissen onder de 150 aangesloten notariskantoren. 77% Van de ondervraagde notarissen ziet dat opa en oma vaker dan voorheen de kleinkinderen in het testament opnemen. Deze ontwikkeling is sinds 2010 aan de gang. Vanaf 2010 is het stukken gunstiger om uw kleinkind een bedrag na te laten. In de praktijk zien we nu terug dat er ook flink gebruik gemaakt wordt van deze vrijstelling voor de erfbelasting.

De bevoordeling van kleinkinderen in het testament gaat ten koste van de ouders van deze kleinkinderen: die krijgen daardoor minder uit de erfenis van hun ouder. De kinderloze kinderen ondervinden geen last van de mee-delende kleinkinderen, 73% van de notarissen ziet dat het bedrag dat de kleinkinderen krijgen ten koste gaat wat hun ouders uit de erfenis krijgen. Erfbelasting besparen Uit de enquête blijkt dat grootouders het leuk vinden om geld na te laten aan hun kleinkinderen. Bovendien kunnen kleinkinderen het vaak beter gebruiken dan de kinderen van opa en oma. Maar de belangrijkste reden is het besparen van erfbelasting. 95% Van de ondervraagde notarissen merkt dat dit de belangrijkste reden is voor het opnemen van de kleinkinderen in het testament. Het is bijna altijd fiscaal gunstig om naast de kinderen ook de kleinkinderen te laten erven. Een kleinkind kan van een grootouder ruim 20.000 euro erven zonder dat daar belasting over moet worden betaald. In de praktijk krijgen de kleinkinderen een geldbedrag in het testament toegekend. Kleinkind erft in plaats van kind Bij meer dan de helft van de ondervraagde notarissen (55%) komt het wel eens voor dat de kleinkinderen niet ten laste van de kinderen mee-delen maar zelfs in de plaats van de kinderen erven. De belangrijkste reden is de slechte band met de kinderen die daardoor weleens worden onterfd. Maar ook financiële problemen bij de ouders zorgen ervoor dat opa’s en oma’s voor de kleinkinderen kiezen in hun testament in plaats van de kinderen. Vaak vrezen mensen die een testament maken dat hun erfenis in een bodemloze put van schulden valt. Dat kan overigens ook op een andere manier worden opgelost dan te onterven. De erfwet biedt veel oplossingsmogelijkheden en testamenten maken we steeds vaker op maat omdat het persoonlijke leven steeds ingewikkelder wordt. Meer informatie over dit ontwerp? Neem dan contact met ons op. _____________________________________________________________________ Netwerk Notarissen vormen een organisatie van 150 Nederlandse notariskantoren. Wij werken nauw samen en kunnen zo mensen beter van dienst zijn op de kruispunten van hun leven. Voor meer informatie zie: www.bvwnotarissen.nl. Gratis abonnement op onze nieuwsbrief? www.bvwnotarissen.nl/nieuwsbrief.