Toch advies Ha&Ie aan centrum: alsjeblieft open op koopavond 23 december

DRACHTEN - Er is grote verwarring over de extra koopavonden in het centrum van Drachten. Mensen komen voor dichte deuren, of ze blijven juist weg terwijl de winkels wel open zijn. Ha&Ie adviseert daarom de leden om op 23 december, de vrijdagavond voor kerst, toch allemaal mee te doen.

Eerder weigerde de ondernemersvereniging om een advies te geven, omdat er toch al jaren niet meer gehoor aan wordt gegeven. Vroeger werden de koopavonden landelijk vastgesteld en dat resulteerde in de feestmaanden in koopavonden waarbij alle winkels open waren. Landelijk wordt er al een tijdje niets meer geadviseerd en dat blijkt nu voor meer verwarring te  zorgen. ,,It is earst al hiel ûngesellich, al dy donkere etalaazjes tusken de ferljochte winkels yn. Boppedat is it ferfelend om ûnder it winkeljen ynienen foar in tichte doar te stean'', erkent voorzitter Herman Hofman. Ha&Ie komt daarom terug op haar eerdere besluit en adviseert alle winkeliers in het Drachtster centrum dringend om de vrijdag voor het kerstweekeinde, 23 december, toch mee te doen aan de extra koopavond. ,,Allinnich al om sjen te litten dat wy ien front foarmje. Oar jier sille wy mei alle partijen om tafel om te sjen hoe't wy noch better gearwurkje kinne. De noazen moatte allegear de selde kant út. It giet al hieltyd better, mar it wurdt tiid om op te stean en echt ris gas te jaan.'' Hofman roept zijn collega-ondernemers op om de extra winkelopening breed en via alle mogelijke media onder de aandacht te brengen, zodat de klanten ook weten waar ze aan toe zijn. ,,En wy sille ek sjen oft wy wat ekstra aktiviteiten organisearje kinne, sadat der ek wat mear reuring ûntstiet. Wy ha hjir in prachtich sintrum, dat wolle wy graach sjen litte.''