Opsterland sluit deal met supermarkten over terugdringen alcoholverkoop aan jeugd

BEETSTERZWAAG - Wethouder Wietze Kooistra en een aantal eigenaren van supermarkten hebben vanochtend op het gemeentehuis in Beetsterzwaag het supermarktconvenant ‘terugdringen verkoop alcoholhoudende dranken aan jongeren’ ondertekend.

Op verzoek van alle Friese gemeenten is in 2015 een provinciaal onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Drank- en Horecawet op het gebied van de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking. De gemeente Opsterland scoorde hierin laag. Naar aanleiding van dit onderzoek is vervolgens contact gezocht met horecaverstrekkers, sportverenigingen en ook met supermarkten om afspraken te maken over verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking. De afspraken met de supermarkten zijn vastgelegd in het convenant.