Subsidie voor uitdagend jongerenproject Musea Zuidoost

Drachten - De musea in Opsterlân en Heerenveen, schouwburg De Lawei en stichting De Educatieve Studio dagen jongeren uit om met digitale middelen kunst te maken binnen het thema Grenzen.

Voor dit project ontvangen de initiatiefnemers 35.000 euro subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt 209.325 euro. Poëtica Informatica Poëtica informatica wil dat jongeren door middel van tentoonstellingen in musea hun boodschap kunnen overbrengen naar een groter publiek. Daarom dagen ze hen uit met digitale middelen kunst te maken om te vertonen aan toekomstige generaties. Digitale fotografie, cyberpoëzie, virtual reality, motion graphics, beeldhouwen met 3D-printen; niets is te gek. Studenten van Minerva en de NHL bouwen een communicatieplatform. Ook helpen zij de deelnemende jongeren met hun kunstproject. De expositie wordt in zijn geheel digitaal vastgelegd. Tresoar zorgt ervoor dat de expositie blijvend en vrij toegankelijk blijft op internet. Het project is een pilot voor de musea; een project dat onderzoekt hoe door innovaties meer museale mogelijkheden kunnen ontstaan om doelgroepen beter te ‘raken’. Iepen Mienskipsfûns en projectenpitch Poëtica Informatica is één van de vijftien projecten in de regio waar het Gebiedsplatform Zuidoost positief over adviseerde. De vijftien projecten zorgen voor een investering van 1,35 miljoen euro in de leefbaarheid van Zuidoost Fryslân. In januari 2017 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers op 11 januari van 15:30-17:30 uur uit om in MFC de Wier in Ureterp over hun ideeën voor de streek te komen ‘sparren’ met de platformleden. Zij kunnen initiatiefnemers helpen hun plannen sterker te maken. Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie: www.streekwurk.frl/imf.