Nieuwe voorzitter voor Voedselbank Drachten

DRACHTEN - Harry Tjeerdsma heeft vrijdag na tien jaar afscheid genomen als voorzitter van Voedselbank Smallingerland. Tjeerdsma was in 2006 een van de oprichters van de instelling.

Harry Tjeerdsma wordt opgevolgd door Bonny Veenstra, die sinds mei van dit jaar al in het bestuur zat. Zij is de afgelopen periode door Tjeerdsma ingewerkt in de materie. ,,It belangrykste is dat wy ús kliënten ek de kommende jierren foarsjen kinne fan in folweardich voedselpakket, mei 15 sûne produkten'', zegt Veenstra. Zij verwacht dat het aantal gebruikers van de voedselbank de komende jaren nog licht zal stijgen, onder meer door de groei van het aantal vluchtelingen en de stijging van de inkomensnorm, waardoor meer mensen onder de bijstandsgrens komen. ,,De Voedselbank soe net noadich wêze moatte, mar it wurdt allinnich mar belangriker.'' Tegelijk wordt het moeilijker om voldoende producten te krijgen. Vanuit de landelijke organisatie komt er namelijk niet voldoende naar de afdelingen in het Noorden, zegt Veenstra. ,,Wy krije te min, dus wy sille mear dwaan moatte oan lokale aksjes. Wy ha der krekt ien haân mei de beid eJumbo's en dat wie wol wer in grut súkses.''