Bestuur cbs Votum Nostrum fuseert met PCBO Smallingerland

Drachten - Na ruim een jaar van intensieve voorbereiding is het op 1 januari een feit: het bestuur van cbs Votum Nostrum uit Wijnjewoude gaat fuseren met het bestuur van PCBO Smallingerland. 

In de huidige tijd waarin van schoolbesturen veel verwacht wordt als werkgever voor de mensen die het dagelijkse werk met de kinderen doen, was het naar de overtuiging van het bestuur van de school in Wijnjewoude zaak om te fuseren met een grotere partner. Het bestuur is van mening dat een professioneel bestuur nodig is om de kwaliteit van de school en de uitvoering van allerlei maatregelen goed te laten verlopen. Tot nu toe is dit grotendeels vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk dat met grote toewijding en enthousiasme door ouders van de school jarenlang is gedaan. Door de aansluiting bij PCBO Smallingerland e.o. heeft de school direct toegang tot alle beleidsontwikkeling die daar door bestuur en staf zijn ontwikkeld. De school kan gebruik maken van de kennis en kunde die binnen PCBO Smallingerland e.o. aanwezig is. Voor het personeel van de school betekent dit een mogelijkheid tot intensieve samenwerking en samen leren, behoud van werkgelegenheid en het biedt meer mogelijkheden voor mobiliteit binnen de vereniging van PCBO Smallingerland. Voor PCBO Smallingerland e.o. betekent het een toename van het aantal leerlingen met zo'n 100 kinderen. In een tijd van krimp is dat voor beide partijen een goede zaak. Zo gaan beide partijen sterk en gezond de toekomst in om het goede voor kinderen te doen op alle dertien scholen van PCBO Smallingerland e.o.