Drie predikanten en advocaat in Identiteitsraad GGZ In de Bres

DRACHTEN - Christelijke Instituut GGZ In de Bres heeft woensdagmiddag een Identiteitsraad geïnstalleerd.

In de nieuwe Identiteitsraad hebben zitting de predikanten ds. Kersten Bijleveld (predikant Boornbergum en voorzitter Synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland), ds.  Jurgen van den Herik (predikant PKN Drachten), ds. André van den Bor (predikant PKN Bathmen) en Jan Willem van Dommelen (advocaat Veenendaal). De Identiteitsraad bestaat uit mensen die dagelijks bewust in hun werk met het geloof aan de slag zijn en dat kunnen delen in een professionele omgeving. De Identiteitsraad wordt ondersteund door twee GZ-psychologen van In de Bres, namelijk Louis van Til en Chantal Linker-Hoekstra. De Identiteitsraad heeft als missie om de professionals van In de Bres te ondersteunen bij het inhoud geven van geloof in het werk. Niet alleen Christelijk in naam maar vooral in het doen. Dat is In de Bres, die inhoud wil geven aan haar christelijke identiteit. De Identiteitsraad gaat onder andere bijeenkomsten met professionals leiden waarin het geloof bij psychische vraagstukken centraal staat. Er zijn ook plannen om kennis van de Identiteitsraad samen met professionals van In de Bres beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld aan kerken of christelijke verenigingen. Christelijk Instituut In de Bres heeft haar hoofdvestiging in Drachten en is een van de bedrijven binnen Zorg van de Zaak Netwerk.