Cursus vaarbewijs 1 bij Watersportvereniging Tusken Mar & Leyen

Drachten - Watersportvereniging Tusken Mar & Leyen organiseert dit winterseizoen weer de  cursus vaarbewijs 1.

De cursus is niet alleen bestemd voor leden, maar voor iedereen die het water op wil. De vereniging heeft als doel zoveel mensen te bewegen mee te doen aan watersport in welke vorm dan ook. Veiligheid staat voorop.
Daarom faciliteert de vereniging deze cursus zonder winstoogmerk. ,,Sterker nog, wij doen als vereniging er geld bij", aldus de organisatie. De cursus Vaarbijwijs 1 wordt gehouden op 1, 8, 15 en 22 februari en 1 maart, bij Recreatieterrein De Komerk in Eastermar. Opgave: wsv@eastermar.nl of bel/app 06-24299337 of 06-12282512.
Met het examen Klein Vaarbewijs op zak heb je basiskennis van de regels en veiligheidsmaatregelen als je het water op gaat. Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor:
  • pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter
  • motorboten korter dan 15 meter die sneller kunnen dan 20 km/u door het water; dit zijn ook jetski’s, waterscooters en gemotoriseerde roei-, vis- en rubberboten die deze snelheidsgrens overschrijden
  • bepaalde schepen die bedrijfsmatig worden gebruikt, met een lengte tussen de 15 en 20 meter.
Voor veel pleziervaartuigen heb je dus geen vaarbewijs nodig. Maar de vereniging raadt je aan om toch vrijwillig het examen Klein Vaarbewijs te doen. ,,Het is goed voor je eigen veiligheid als schipper en geeft je veel meer vertrouwen en vaarplezier. Ook als je jonger bent dan 18 jaar, want als je slaagt ontvang je een certificaat wat omgewisseld kan worden voor een vaarbewijs op het moment dat je 18 jaar wordt", aldus de organisatie.