Spreekuren PvdA Smallingerland in dorpen en wijken

Drachten - De fractie van de PvdA Smallingerland houdt op donderdagavond 12 januari spreekuur in diverse dorpshuizen en wijkgebouwen.

De spreekuren staan open voor iedereen die de fractie wil spreken over zaken in de eigen wijk of in eigen dorp, in de gemeente, provincie of landelijk. Ook inwoners die vragen hebben over onderwerpen die spelen in de gemeente zijn van harte welkom. De spreekuren worden gehouden in Brede School De Drait in Drachten, ’t Bynt te Boornbergum en Dorpshuis De Huchte te Houtigehage van 19:00 tot 19:30 uur, Wijkcentrum de Skammel en Dorpshuis te Rottevalle van 19:45 tot 20:15 uur en bij Korfbalvereniging TFS aan Smidswei 13A in Drachtstercompagnie van 20:00 tot 20:30 uur.