Eérste Lokale Partij moet boot met beste wensen verwijderen

DRACHTEN - De Eérste Lokale Partij moet zijn nieuwjaarsboot voor 15 januari verwijderen van het terrein van garage Hofstee aan de Omloop.

Tekst en foto's Fokke Wester Doet de lokale partij dat niet, dan legt de gemeente Smallingerland de garagehouder een dwangsom op. Dat kost hem 2500 euro per week dat hij in gebreke blijft, met een maximum van 20.000 euro. Mega kerstkaart De ELP gebruikt al enkele jaren een zeiljacht, waarop een spandoek is bevestigd, als mega-kerst- en nieuwjaarskaart. Na de kerstdagen wordt de boodschap aangepast en blijft alleen de nieuwjaarswens over. Nu het nieuwe jaar al weer enkele dagen oud is, is ook die nieuwjaarsgroet verwijderd. Het schip is van Chiel Bolt, ELP-raadslid in Smallingerland en eigenaar van een jachtwerf en transportbedrijf aan het Buitenstvallaat. Hij zorgt ook elke keer voor het plaatsen en weghalen van het schip. De eerste keer plaatste de partij het bootje op een braakliggende terrein aan het Moleneind. Daar mocht het schip niet lang staan van de gemeente. ,,Dat wie in leuke stunt, mar goed, dat wie ús terrein net, dus doe ha wy it skipke nei twa dagen wer fuorthelle'', zegt garagehouder Harrie Hofstee, bestuurslid van de ELP. Noait klachten hân Daarna stond een trailer met het zeiljacht in het kader van de verkiezingen wekenlang op het voormalige terrein van garage Tolman aan de Zuiderdwarsvaart. De laatste drie jaar staat het schip tijdens elke jaarwisseling bij Hofstee's bedrijf aan de Omlooop, goed zichtbaar voor passerende automobilisten op de Noorderhogeweg. ,,Noait klachten hân, noait wat fan heard'', zegt Hofstee. Drie weken geleden, op 22 december, heeft een ambtenaar van de gemeente Smallingerland voor het eerst geconstateerd dat het scheepje tegen de regels op het garageterrein stond. Op Oudejaarsdag zag de toezichthouder van de Eenheid Vergunning en Handhaving bij een hercontrole het schip opnieuw staan. Dwangsom Hofstee heeft dinsdag van de gemeente een brief gekregen waarin hem is gesommeerd onder last van dwangsom het schip voor 15 januari te verwijderen. Ook maakt de gemeente hem duidelijk dat het jachtje daar niet weer mag komen te staan. In ambtelijke taal is het plaatsen van het schip een overtreding van artikel 29.1c van het bestemmingsplan De Swetten, waarin wordt gesteld dat niet is toegestaan: 'het opslaan van gerede of ongerede materialen of goederen buiten gebouwen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- en vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan'. ,,Bernich'', vindt Hofstee. ,,It liket op ûndernimmerke pesten. Boppedat haw ik it idee dat de gemeente miskien ynflústere is troch in oare partij, dy't it ús net gunt. Ik wit it net hear, mar sa'n gefoel haw ik. Hoe komme se der oars sa ynienen by.'' Volgens Hofstee kan de gemeente bovendien wel aan de gang blijven als zij zich letterlijk aan de regels houdt. ,,Dan kinne se hjir alle bedriuwen wol bekeure, want oeral steane wol foertugen en boumaterialen opslein. En sjochris by Proveiling, dêr steane al jierren in stik as acht grutte boaten op it terrein, foar elkenien yn't sicht. Dat mei dan blykber wol.'' Penningmeester  Die dwangsom hoeft de gemeente overigens niet op te eisen, want de ELP was toch al van plan om het bootje volgende week weer weg te halen, zegt Hofstee lachend. ,,Foarrich jier hat er hjir oant fier yn febrewaris stien, mar dat wie ús ek al te lang. Wy ha kontakt hân mei de advokaat en wy kinne it hiel lang rekke, mar wy ha der ek gjin nocht oan om it op de spits te driuwen. Boppedat bin ik penningmeester fan de ELP, dus ik moat al wat om de sinten tinke.''