Minisymposium over toekomst casemanagement dementie

Drachten - Zorgbelang Fryslân en Alzheimer Nederland, afdeling Friesland, houden maandag 16 januari vanaf 13.30 uur in de Lawei een minisymposium over de toekomst van het casemanagement dementie in de provincie.

Het casemanagement dementie in Fryslân staat voor een belangrijke nieuwe stap. De coöperatie TinZ is opgeheven en per 1 januari 2017 wordt het casemanagement vanuit meerdere zorgaanbieders aangeboden. Alzheimer Nederland (afdeling Friesland) en Zorgbelang vinden het belangrijk dat passende zorg en aandacht voor de cliënt en diens omgeving gegarandeerd blijft. Daarom organiseren zij een mini-symposium over casemanagement dementie. Sprekers op het minisymposium zijn: Jelle Zoetendal, wethouder van de gemeente Heerenveen, Edwin Frenay van het Veen, manager zorg & gezondheid van De Friesland Zorgverzekeraar, Klaas Kuilman, bestuurder van Thuiszorg Het Friese Land, Anne-Marie Bruijs, medewerker Belangenbehartiging & Regionale Hulp van Alzheimer Nederland en Tjeerd Faber, ervaringsdeskundige. De bijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur en is bedoeld voor direct betrokkenen, patiëntvertegenwoordigers, zorgverzekeraars,bestuurders gemeenten en zorginstellingen. Dagvoorzitter is Monique Boskma. Het doel van de bijeenkomst is - samen met deelnemers/bezoekers - te komen tot afspraken over het monitoren van de kwaliteit van het casemanagement dementie, actieve beïnvloeding vanuit cliëntperspectief en in gesprek te gaan over de aanbevelingen die het klantenpanel van TinZ eind 2016 heeft gedaan.