Bestuur Enerzjy Koöperaasje Garyp is Gariper fan it jier 2016

Drachten - Het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) onder leiding van Gjalt Benedictus is gekozen tot Gariper van it jier 2016.

Zaterdagavond maakte voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van dorpskrant De Rabbelskûte de Gariper fan it jier 2016 bekend. Het bestuur van de EKG ontving daarbij een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging werd gehouden in het dorpshuis It Geahûs, tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs. De lezers en de redactie van de dorpskrant De Rabbelskûte hebben de keuze voor EKG gemaakt op basis van kwaliteit, actualiteit en de grote hoeveelheid werk dat het deskundige vijftallig bestuur met succes heeft verzet. Het is de eerste keer dat een groep is gekozen. Naast Gjalt Benedictus bestaat het bestuur uit Jacob Miedema, Magdalena Benedictus, Jelle Stoffelsma en Sietse Algra. Het bestuur zorgde binnen drie jaar voor een investering van tien miljoen euro in het zonnepark de Griene Greide op het voormalige vuilstort van Holwerda, aan de Easterein in Garyp. Dat betekent dat voor dit burgerinitiatief twee miljoen euro per bestuurslid is geïnvesteerd. Dat is uniek in Fryslân en ook voor Nederland. Het zonnepark van zes hectare, bestaande uit 27.000 zonnepanelen, levert totaal zes megawatt stroom; goed voor 27.000 huishoudens en is daarmee de grootste van Fryslân, maar als burgerinitiatief ook de grootste van Nederland. De opbrengst van het park komt, na aftrek van kosten, ten goede van duurzame projecten in het dorp. Het bestuur heeft veel financiële en juridische hobbels moeten nemen, maar is ondanks elke tegenslag op voortvarende wijze doorgegaan. Zo zijn er veel problemen geweest over de aansluiting van de Griene Greide op het netwerk van Liander, maar die gaat deze maand alsnog de aansluiting realiseren. Het zonnepark De Griene Greide kan dan per 1 februari operationeel zal zijn. Voorbeelddorp Het onderhoud van de Griene Greide wordt ook duurzaam uitgevoerd. Door samenwerking met het nabijgelegen Griene Nêst worden mensen met een beperking ingezet. Duurzame energie en duurzaam terreinonderhoud door voornoemde doelgroep, geeft het dorp Garyp nieuw elan als duurzaam dorp met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder wil de Griene Greide uitgroeien tot een voorlichtings- en educatiecentrum voor duurzame energie en duurzame landbouw. Door deze unieke samenwerkingsvormen zet de EKG het dorp Garyp als mienskip en als voorbeelddorp op de landelijke kaart.