Drachtster Dames Gym Groep NEA al 90 jaar Nuttig en Aangenaam

DRACHTEN - De Dames Gym Groep NEA (Nuttig en Aangenaam) vierde vanavond tijdens de jaarvergadering in De Arke haar 90-jarig bestaan.

Tekst Fokke Wester NEA vierde haar jubileum tijdens de jaarvergadering, die werd gehouden in een zaaltje van De Arke in de Drait. Daar werden ook Marijke Luchtmeijer, Lenie van Dijk en Grietje Otter gehuldigd die al een kwart eeuw lid zijn van NEA. Fysio-therapeute Gymnastiekgroep N.E.A. komt elke maandagavond samen in de gymnastiekzaal van het Drachtster Lyceum. Onder leiding van fysiotherapeute Minke Kunnen wordt dan een uur lang gesport. Wie nu denkt: hé, dat lijkt me leuk om mee te doen, vergeet het maar. Veertig leden is het maximum en nieuwe gymnastes worden altijd gevraagd. De eerste twintig jaar werd er zelfs gestemd of nieuwe kandidaten toegelaten konden worden, maar na de oorlog is die ballotage afgeschaft, omdat er toch nooit iemand werd geweigerd. In de jaren zeventig was er een zelfs wachtlijst van zo'n twintig vrouwen, maar op dit moment telt de groep 38 leden, tussen de 30 en 80 jaar, dus er zijn weer mogelijkheden. Onbekende  NEA is waarschijnlijk een van de meest onbekende sportclubs van de gemeente, zegt voorzitster Albertje van Wattum. ,,We timmeren niet echt aan de weg, we hebben geen website en staan ook niet in de gemeentegids. Nieuwe leden komen er altijd via via bij.'' Zelf is Van Wattum nu acht jaar lid en sinds zes jaar is ze voorzitter. ,,We hebben wel een bestuur, maar dit is niet een club die heel erg strak gestructureerd en georganiseerd is. Zelf heb ik nu alles zo'n beetje in de computer staan en we hebben tegenwoordig ook weer een ledenlijst, maar heel lang werd dat gewoon op losse briefjes bijgehouden en die verdwenen dan weer. We hebben ooit eens een paar oude foto's gekregen uit een nalatenschap, maar niemand van ons kende de mensen die er op stonden. Gelukkig zijn de oude notulenboeken juist wel weer helemaal compleet bewaard gebleven.'' Keurig handschrift De allereerste notulen, geschreven in een keurig handschrift, vertellen over de oprichtingsvergadering, die op 28 januari 1927 werd gehouden in De Phoenix in aanwezigheid van 21 dames. In de voorbereidende vergadering van 31 januari 1927 is R. de Vries gevraagd om de lessen te verzorgen. Vermoedelijk was die De Vries een gymleraar van de Rijks Hoogere Burgerschool (tegenwoordig het Drachtster Lyceum), want even later, wanneer wordt geschreven dat als oefenlokaal wordt gekozen voor het gymlokaal van de R.H.B.S, schrijft de notuliste: 'Men. de Vries voelde er zelf ook het meeste voor, daar hij zich in dat lokaal 't beste thuisvoelde'. Veertien dagen later zat de gang er al aardig in, zo blijkt uit de notulen van 16 februari 1927: ,,Op ons schrijven aan den minister is als antwoord gekomen 't verzegelde stuk (f1 zegel) van 10 Febr. Nu kunnen wij beginnen en besluiten den leden een convocatie te zenden, zoodat a.s. Vrijdag alle leden aanwezig kunnen zijn. De patronen der pakjes, 't letterpatroon van't monogram is rondgestuurd, zoodat alle leden in costuum moeten verschijnen. De penningmeesteresse vangt direct aan met het innen der 3maandelijksche termijn, zoodat wij vooruit betalen.' Geen ratjetoe Tegenwoordig dragen de leden geen kostuum meer, al geldt nog wel de regel dat de lessen worden gevolgd in witte kleding, gecombineerd met iets blauws of iets zwarts. ,,Het moet geen ratjetoe worden'', vindt Van Wattum. Het seizoen van NEA duurt tot mei, want dan heeft de school het gymlokaal weer nodig voor de eindexamens. Het gymjaar wordt dan gewoonlijk afgesloten met een fietstocht. De wekelijkse lessen kennen een vaste opbouw, te beginnen met een warming up en daarna diverse oefeningen. ,,Op muziek, grond- en buikspieroefeningen, een balspel. We doen van alles, maar het is niet de bedoeling dat je er de volgende dag nog spierpijn van overhoudt. Iedereen moet mee kunnen doen, dus we hangen niet in de touwen of aan de rekstok. En wie goed wil zweten, die kan beter naar fitness gaan. NEA heeft vanaf 1953 wel jarenlang een eigen volleybalteam gehad, maar dat is inmiddels ter ziele. Daar had de jeugd geen zin in, die wilde gewoon lekker gymmen'', zegt Albertje van Wattum. Lief & Leed Omdat leden worden gevraagd in de eigen kennissenkring, komt een nieuweling nooit helemaal blanco in de groep. ,,Het is dan ook een heel sociale groep. Bij ziekte, maar ook bij jubilea, is er altijd aandacht voor elkaar. We hebben een bestuurslid Lief & Leed, die op maandagavond vaak een kaartje meeneemt, dat alle leden dan kunnen tekenen. Je hoort er ook altijd veel nieuwtjes'', zegt Van Wattum. Zelf heeft ze de warmte van de groep drie jaar geleden ondervonden, toen ze een chemo-kuur moest volgen. ,,Toen heb ik heel veel steun aan de dames gehad. Ik ben indertijd gevraagd door mijn buurvrouw, maar toen ik er voor het eerst kwam, viel mij op hoeveel leden ik eigenlijk al kende, van Passage en van de Plattelandsvrouwen. In het begin schijnt het nog wel een beetje een elitaire groep te zijn geweest, met voornamelijk vrouwen uit de plaatselijke middenstand, maar daar is nu absoluut geen sprake meer van.'' Erelid Het oudste lid, zowel in leeftijd als dienstjaren, is Marchien Willems (84), die al lid is sinds 1961. Zij werd vijf jaar geleden al benoemd tot erelid van de vereniging, toen ze een halve eeuw lid was. ,,Ik doe mee om fit te blijven en vanwege de sociale contacten. Ik kan nog prima meedoen, al heb ik een hekel aan lopen. Bij het inlopen, vooral als het wat harder gaat, doe ik vaak even een stapje opzij. Je weet natuurlijk nooit hoe lang je dit vol kunt houden, maar ik gym al vanaf mijn achtste, dus zo lang het kan blijf ik meedoen.'' --------------------------- Bij de foto uit 1930: Eerste rij: G. Vermeulen-Rienks, A. de Haan-de Haan, J. van der Veer-Boomsma, L. Comello-Hartstra, E. van der Zwaan, C. Geertsma-de Boer, A. de Vries-Klasema, B. van der Meulen-Duursma. Tweede rij: M. van der Meulen-Sillje, W.H. van der Ham-Ferrari, T. de Jong-Dijkstra, T. Comello-Bosma, P. Folkertsma-Duursma, A. de Boer-Jager, M. van der Veen-Hendriks, H. Renger. Derde rij: De Directeur R. de Vries, J. Kuipers-Zandstra, J. Hoogeveen-Kijlstra, B. van Manen-Kijlstra, J. Folkertsma-Stienstra, A. Stienstra-Veenstra, J. Zwart-van der Meulen, J. Klasema-de Boer. Vierde rij: Gé van Veen, A. Blauw-Brandsma, A. Duursma-Roberti, J. Kok-Mok, G. Kanninga-van der Veen, G. van der Zee-Lammers, G. Postma-de Vries, J. Brandsma-Vonk. -------------------------- Bij de foto uit 1937: Eerste rij van boven: G. Laan, S. Boelen, M. Kaiser, A. Duursma-Roberti, P. Folkertsma-Duursma. Tweede rij: T. Comello-Bosma, M. van der Ham-Ferrari, T. Hoving-Braam, H. Renger, A. Blaauw-Brandsma. G. van Veen, J. Lok-Gorter, A. Bergsma-Brouwer, B. de Boer-Roffel, den heer Peper, onze directeur. Derde rij: R. Aden de Vries, J. Folkertsma-Stienstra, T. de Jong-Dijkstra, J. Veenstra-Nijdam, C. Geertsma-de Boer, G. van der Zee-Lammers, J. Kuipers-Zandstra, B. van der Meulen-Duursma, W. de Vries-Visser, J. Slagman-Baron. Vierde rij: A. de Boer-Jager, A. van der Veen, T. Kooistra-Deimer, T. de wit-Brinckman, j. Klasema-de Boer, K. van der Baan-de Vries, C. de Boer-Meekma.