Renovatie kerk Protestantse Gemeente Rottevalle afgerond

Drachten - De renovatie van de kerk van de Protestantse Gemeente in Rottevalle is afgerond.

Op vrijdag 20 januari vanaf 19.30 uur draagt de renovatiecommissie het gerenoveerde interieur weer over aan de leden van de gemeente. Iedereen is van harte welkom om het resultaat te komen bekijken. Al in 2009 werden de eerste plannen gemaakt om het interieur van de kerk van de Protestantse Gemeente in Rottevalle te renoveren. Deze kerk is een Rijksmonument omdat het behoort tot de zogenaamde Amsterdamse School. Om vergunning te krijgen voor de renovatie moesten dus ook heel wat hobbels genomen worden. In oktober 2015 werd door een groep vrijwilligers gestart met de werkzaamheden. Eerst werd het orgel dat geen dienst meer deed verwijderd en kon het monumentale gewelf onder handen worden genomen door de schilders. Later werd de oude CV-installatie ontmanteld en een totaal nieuw systeem geïnstalleerd. Veel zitbanken kwamen niet terug maar vervangen door stoelen. Verder werd het liturgisch centrum niet alleen vergroot maar ook voorzien van nieuw meubilair in de vorm van doopvont, paaskaars, avondmaalstafel en spreekgestoelte. In combinatie met eigentijdse verlichting en beeldschermen is het een fantastisch geheel geworden.