Kick-off ‘buddy systeem’ ROC Friese Poort en CSG Liudger

Drachten -  Derdejaars mavo van CSG Liudger, vmbo/mavo-locatie Splitting maakten donderdag 12 januari kennis met hun ‘buddy’ van ROC Friese Poort.

De buddy’s zijn studenten uit het tweede en derde jaar niveau 4 van ROC Friese Poort. Zij gaan de mavoleerlingen begeleiden tijdens hun arbeidsoriëntatie van 16 t/m 20 januari. 22 derdejaars mavo van locatie Splitting die het vak Economie en Ondernemen in hun vakkenpakket hebben, worden in de periode van 16 t/m 20 januari gekoppeld aan een student uit het tweede of derde jaar van ROC Friese Poort. De studenten lopen al enige tijd stage en hebben als taak om de leerlingen wegwijste maken bij hun stagebedrijf en om vanuit eigen ervaring te kennis delen. De mavoleerlingen kunnen kiezen uit de richtingen financieel, commercieel, detailhandel, secretarieel en horeca. In opdracht van school voeren de mavoleerlingen tijdens de arbeidsoriëntatie opdrachten uit bij het bedrijf. Er wordt op meerdere niveaus al samengewerkt tussen beide scholen en daar wordt de samenwerking op het gebied van arbeidsoriëntatie nu aan toegevoegd. De verwachting is dat zowel de mavoleerling als de mbo-student baat heeft bij deze samenwerking. De mavoleerling krijgt een kijkje in een bedrijf dat past bij de gekozen sector en maakt kennis met het mbo. De mbo-student werkt aan de competenties begeleiden en coördineren die bij niveau 4 op het mbo worden getoetst.