Lezingen over Het Kennis Boek

Drachten -  Op zaterdag 21 januari worden in de Zijn-plek aan Bisschoplaan 12 in Katlijk en in mfc De Wier aan De Telle 21 in Ureterp lezingen gegeven over Het Kennis Boek.

Beide lezingen beginnen om 14.00 uur. De lezingen worden gegeven door Nel Bijlmer en Liesbeth de Groot van Stichting Het Kennis Boek en zijn gratis toegankelijk. Nel en Liesbeth vertellen: ,,Dit kosmische boek begeleidt ons, door zijn hoge energiefrequentie, naar een universeel bewustzijn en een toekomst van vrede en harmonie voor de gehele mensheid. Voor al diegenen die beseffen dat we in deze fase van onze evolutie onze verantwoordelijkheid dienen te nemen en daar hulp bij krijgen in de vorm van hogere kennis, biedt deze lezing veel informatie en raakt onze essentie." Graag aanmelden bij Wiekje Ykema, 06-20385101 of  Joke Lock, 06-12622102.