Caparis kiest voor nieuwe invulling aan de top

DRACHTEN - De Raad van Commissarissen van Caparis kiest voor een eenhoofdig bestuur, die het bedrijf samen met een directeur bedrijfsvoering runt.

In 2016 zijn er twee directieleden vertrokken en daarnaast was er sprake van een beletsituatie van de huidige bestuurder, de heer Gerrits. Gelet op deze omstandigheden heeft de Raad van Commissarissen (RvC) zich beraden over de invulling van het bestuur van Caparis in 2017. Gezien de complexe uitdagingen waar Caparis in 2017 en de jaren daarna voor staat, is het realiseren van een structurele invulling van het bestuur één van de belangrijkste aandachts-punten voor de RvC. De RvC kiest voor een eenhoofdig bestuur, die samen met een directeur bedrijfsvoering en het managementteam het management van Caparis vormt. Deze directeur bedrijfsvoering start naar verwachting op 1 februari. Daarnaast is de RvC van mening dat het aanstellen van een bestuurssecretaris noodzakelijk is ter ondersteuning van zowel de bestuurder als de RvC. Hiermee wordt de huidige topstructuur met één statutair bestuurder gehandhaafd. Het samenvoegen van directie- en managementoverleg wordt gecontinueerd. De directieraad vervalt daarmee. Naar de mening van de RvC is een nauwere betrokkenheid van het managementteam gewenst vanwege de aard van de organisatie en de ontwikkelingen waar Caparis voor staat. Nieuwe bestuurder ,,Tot onze spijt is gebleken dat het herstel van de huidige bestuurder, de heer Gerrits, meer tijd vraagt dan we met elkaar gehoopt en verwacht hadden. Vanwege de complexe uitdagingen die in het kader van de herstructurering voor ons liggen, is de RvC van mening dat een langere periode van onzekerheid over de permanente invulling van de bestuursfunctie ongewenst is. De heer Gerrits blijft behouden voor Caparis, hij zal projectmatige werkzaamheden bij Caparis verrichten. We bedanken de heer Gerrits voor zijn inzet als bestuurder van Caparis'', aldus de Raad van toezicht in een persverklaring. De heer Lincklaen Arriëns zal, tot er voorzien is in de vacature van bestuurder, als interim bestuurder van Caparis aanblijven. De vacatures voor de functies van bestuurder en bestuurssecretaris worden op korte termijn opengesteld.