Miljoenen euro's subsidie voor Innovatiecluster Drachten

Drachten - Het Innovatiecluster Drachten ontvangt een financiële bijdrage voor verdere professionalisering en uitbreiding van het cluster.

De provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland stellen hiervoor ieder ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2017-2018. Dit is onderdeel van het eerdere besluit van provincie en gemeente om ieder 8 miljoen euro te subsidiëren. De bedrijven in het cluster dragen gezamenlijk 16 miljoen euro bij. Deze forse investeringen  zorgen onder andere voor uitbreiding van onderzoeksfaciliteiten, promotie van techniek en meer werkgelegenheid. Het Innovatiecluster Drachten (ICD) is een internationaal werkend ecosysteem van samenwerkende High Tech bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland die vooroplopen met innovaties en concurrerend zijn in de wereldmarkt. De bedrijven werken samen aan oplossingen voor grote uitdagingen in de toekomst, de big 5, zoals 3D metaalprinting en robotics. Gedeputeerde Sander de Rouwe: ’,,Ondernemers vinden het vaak moeilijk om samen te werken. Het Innovatiecluster is een mooi voorbeeld wat laat zien dat samenwerken kan en dat het loont.’’ Samenwerking met kennisinstellingen Het ICD, opgericht in 2012 door zes bedrijven in samenwerking met provincie en gemeente, is inmiddels uitgegroeid naar vijftien deelnemende bedrijven. Het cluster zet niet alleen in op innovaties, maar ook  op een nauwe samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld om meer jongeren te interesseren voor techniek en om de opleidingen nog beter aan te laten sluiten op de vraag van het bedrijfsleven. Girslday is een voorbeeld waarbij technische bedrijven en instellingen de deuren openen om meisjes kennis te laten maken met techniek, bèta en ICT. Voor het hogere onderwijs is er de Uitvinderswedstrijd. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij studenten van HBO opleidingen worden uitgedaagd een uitvinding te doen. Meer informatie is te vinden op de site van het cluster: www.icdrachten.nl