Nieuwe huisartsenpraktijk in wijk Himsterhout

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland werkt mee aan de vestiging van een nieuwe huisartsenpraktijk en fysiotherapie op het perceel Grasland 26 in de wijk Himsterhout.

Het perceel Grasland 26 is de laatste woon-werk kavel aan het Grasland die nog niet is bebouwd. Het terrein ligt op dit moment braak. De huisartsenpraktijk zit nu nog aan 't Stal 2-4, maar heeft daar geen ruimte voor de gewenste uitbreiding. De kavel aan het Grasland is groot genoeg, maar de plannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Eerder al, juli vorig jaar, heeft het college toegezegd om Planologische medewerking te zullen verlenen. De combinatie van fysiotherapie en huisartsenpraktijk past niet bij de toegestane functie 'Wonen-werken en Werk aan huis', omdat er niemand gaat wonen. Bovendien is wonen/werken bedoeld voor één persoon, de hoofdbewoner. Bij de praktijk zijn meerdere personen werkzaam. Geen hinder De gemeente geeft toestemming onder de voorwaarde dat de omwonenden geen onevenredig veel hinder ondervinden van de activiteiten en er geen verkeers- of parkeeroverlast plaatsvindt. Er zijn echter voldoende parkeerplaatsen in de buurt. De huisarts heeft inmiddels overeenstemming met de gemeente over de koop van de kavel en de buurtbewoners zijn geïnformeerd tijdens een speciale bijeenkomst voor de omwonenden. Naar aanleiding daarvan is het plan zelfs aangepast. Zo is de inrit op verzoek van de buurt verplaatst. Er is geen inspraakprocedure vastgesteld, maar wel is het mogelijk om op de beslissing van het college te reageren. Dat heeft te maken met eerdere plannen voor het zelfde perceel. In 2011 zou er een kinderdagverblijf komen, maar omdat dit in de omgeving zeer gevoelig lag vanwege de verwachte verkeersdrukte, is het plan uiteindelijk niet doorgezet. De gemeente verwacht geen planschadeverzoeken als gevolg van de bebouwing, omdat het bouwvolume ruim binnen de regels valt. Moet er wel planschade worden vergoed, dan wordt die betaald uit de opbrengst van de grond.