Gemeente saneert alleen asbest op oud-woonwagenkamp Drachtstercompagnie

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland trekt een bedrag van 40.000 euro uit voor de sanering van de bodem van het voormalige woonwagenkamp van Drachtstercompagnie. Er zit nog asbest in de bodem.

Bodemonderzoek op het voormalige woonwagenkamp aan de Kromme Wijk in Drachtstercompagnie heeft aangetoond dat de grond nog altijd vervuild is. De bovengrond is op een aantal plaatsen verontreiniging met zware metalen (PCB's, lood en kwik) en in het grondwater op het voorste terreindeel zijn minerale olie en vluchtige aromaten aangetroffen. De aangebrachte verharding, een slakkenlaag, is beoordeeld als niet toepasbaar vanwege het gehalte minerale olie. Dit betekent dat wanneer de slakkenlaag wordt verwijderd, deze laag niet ergens anders opnieuw gebruikt kan worden. De laag moet dan afgevoerd worden naar een erkende verwerker. Aanzienlijke kostenpost Er is volgens het rapport echter geen sprake meer van ernstige bodemvervuiling. Wel is asbestverontreiniging aangetoond in een stortlaag bij de toiletgebouwtjes. De onderzoekers adviseren om deze stortlaag van in totaal zo'n 200 kuub zo spoedig mogelijk te saneren. De kosten hiervoor worden geschat op 40.000 euro. De slakkenlaag kan blijven liggen als deze niet wordt geroerd. Dit betekent echter een aanzienlijke kostenpost voor een eventuele koper in de toekomst, afhankelijk van wat deze met de grond gaat doen. Het verwijderen van de partij slakken, bij elkaar zo'n 2.715 kuub, kost rond de 175.000 euro. Het college vindt dat de asbest zo snel mogelijk opgeruimd moet worden, vanuit maatschappelijk belang en met het oog op gezondheidsrisico's. ,,Een scenario 'niets doen' is geen optie'', aldus burgemeester en wethouders. De slakkenlaag blijft voorlopig liggen, omdat het college de verdere ontwikkelingen wil afwachten. Bij een eventuele verkoop zal dat de prijs echter wel een stuk lager maken. Bovendien is het dan maar afwachten of de koper wel correct met de vervuiling zal omgaan, stelt het B&W. Het college heeft eerder al eens een positief standpunt ingenomen over een recreatieve invulling van het terrein. Hiervoor hoeft de slakkenlaag niet te worden verwijderd, mits het terrein goed wordt gebruikt. De gemeente laat een taxatie uitvoeren met twee scenario's, met en zonder slakken. Op basis van deze verkoopopbrengsten, boekwaarde en saneringskosten neemt het college een besluit over het vervolg.