Leerlingen CSG Liudger naar International Stemminar in Engeland

Drachten - Dinsdag 24 januari vertrekken 24 vierdejaars havo van CSG Liudger, havo/vwo-locatie Raai onder begeleiding van docenten naar Bootle in Engeland.

Daar vindt het jaarlijkse International Stemminar plaats waar 107 leerlingen aan deelnemen van scholen uit Engeland, België, Duitsland en Nederland. CSG Liudger is de enige school uit Nederland die vertegenwoordigd is bij het Stemminar. Het International Stemminar is een project waarbij leerlingen in internationale groepen werken aan één van de volgende vakken:  Science (DNA), Technology (programmeren van een LEGO robot), Music en Mathematics. De voertaal is Engels en ter afronding geven de groepen een presentatie aan de hele groep. Door de deelname aan het meerdaagse project kunnen de leerlingen niet alleen het spreken en schrijven in een vreemde taal in de praktijk brengen; ze leren ook van elkaar. Een belangrijk leerpunt is de samenwerking met leerlingen uit andere landen. Vrijdag 27 januari keren de leerlingen en docenten van CSG Liudger weer terug.