Smallingerland gaat voorlopig door met noodopvang van vluchtelingen

DRACHTEN - Smallingerland gaat ook dit jaar nog door met de noodopvang van vluchtelingen. Het college heeft besloten de noodopvang te verlengen tot 1 januari 2018, tenzij tussentijds het probleem landelijk wordt aangepakt. De gemeente trekt voor de noodopvang dit jaar een bedrag uit van 127.500 euro. Dat geld komt uit het potje voor integratiebeleid.

De noodopvangregeling is in december 2012 gestart om te zorgen voor opvangmogelijkheden voor de wintermaanden voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Omdat een landelijke oplossing voor het probleem uitbleef, is tussentijds elk jaar de regeling verlengd. De regeling houdt in dat de vluchtelingen leefgeld krijgen (45 euro per persoon per week) en worden opgevangen in de noodopvangwoningen. De noodopvang wordt in Smallingerland verzorgd door Vluchtelingenwerk, de Bethelkerk en de Interkerkelijke Werkgroep (IKW). Onbekende bestemming Aan het begin van vorig jaar zaten 21 personen in de Noodopvang, aan het eind 26 personen. Voor 12 personen is die opvang in 2016 beëindigd. Zes daarvan waren uitgeprocedeerd en werkten niet mee aan terugkeer. Zij zijn officieel met onbekende bestemming vertrokken, maar vijf van hen zijn in Drachten opgevangen en worden onderhouden door kerkelijke netwerken of vrienden. Eén persoon ging terug naar het land van herkomst. Drie vluchtelingen dienden een herhaalde asielaanvraag in en konden weer terecht in de opvang van de COA. Twee personen kregen een asielvergunning en wonen inmiddels legaal in de gemeente. Sinds 1 januari 2016 zijn 17 mensen ingestroomd. Omdat er geen vrouwen meer in de noodopvangwoning voor vrouwen verbleven, is de woning die daarvoor werd gehuurd per september opgezegd. In de twee andere beschikbare woningen wonen tien mannen. Er is op dit moment een flinke wachtlist voor een opvangplek. Afbouwen Smallingerland vangt al vanaf 2012 uitgeprocedeerde asielzoekers op, maar wil uitzoeken hoe dat beleid vanaf 2018 kan worden afgebouwd. Een landelijke oplossing komt er volgens het Smallingerlandse college namelijk niet, omdat Rijk en gemeenten het niet eens kunnen worden. De gemeenten weigeren de eigen bed, bad en broodvoorzieningen stop te zetten, omdat ze het niet eens zijn met de opvang die het Rijk voorstelt. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij de opvang aan uitgeprocedeerden door gemeenten wil tegengegaan. Ook is de financiële tegemoetkoming in de noodopvang aan de gemeenten per 1 december 2016 stopgezet. Omdat Staatssecretaris Klaas Dijkhoff later aangaf toch weer te willen zoeken naar een oplossing voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, worden er in Smallingerland nog steeds vreemdelingen opgevangen die geen recht hebben op opvang van het COA, maar nog wel perspectief hebben op rechtmatig verblijf. Daarom zet het college de noodopvang voort tot 1 januari 2018. Lijn helder De opvang van vluchtelingen is juridische geen verantwoordelijkheid voor gemeenten, stelt het Smallingerlandse college. Daarom wil de gemeente de opvang nog dit jaar gaan afbouwen. Daarvoor heeft de gemeente contact opgenomen met de Vrijheids Beperkende Locatie (VBL) in Ter Apel. De gemeente wil zien hoe daar wordt gewerkt en wat de procedures zijn, zodat de medewerkers dit kunnen overbrengen aan de cliënten. Verder wil de gemeente meer en eerder contact met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), zodat deze lijn helder is voor de personen in de noodopvang. Bovendien wordt bekeken of de jongeren tot 30 jaar, die gebruik maken van de noodopvangregeling, ondersteuning kunnen krijgen van New Dutch Connections. Tijdens deze ondersteuning worden de jongeren opnieuw geïnspireerd en gemotiveerd om opnieuw in zichzelf te geloven en aan hun toekomst te werken, waar dit ook is. Uitgeprocedeerde asielzoekers die het AZC moeten verlaten worden voortaan direct verwezen naar de VBL in Ter Apel. Dit is de eerste plek waar ze terecht kunnen. Als er geen redelijke kans meer is op een verblijfsvergunning, wordt de persoon hiervan bewust gemaakt door Vluchtelingenwerk en wordt ondersteuning in het terugkeerproces aangeboden. Als dit wordt geweigerd, wordt de noodopvang beëindigd.