Gomarus kan los aan de Burgemeester Wuiteweg

DRACHTEN - De gereformeerde scholengemeenschap Gomarus kan los aan de Burgemeester Wuiteweg. De gemeente Smallingerland heeft vier ton beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van het terrein van de voormalige ambachtsschool.

De cluster gebouwen van de afdeling openbare werken van de gemeente zal het bouwrijpmaken voorbereiden en aanbesteden. Voor de gunning is later weer toestemming van het college nodig. De voorbereiding bestaat onder meer uit de sloop van de bestaande gebouwen. Brede steun Zoals eerder gemeld wil Gomarus een nieuwe school bouwen aan de Burgemeester Wuiteweg, op het terrein van de voormalige Ambachtsschool. Omdat het bestaande gebouw door velen wordt beschouwd als een monumentale landmark aan de Wuiteweg, is in oktober een informatieavond gehouden voor de buurt en andere belangstellenden. Omdat het handhaven van het huidige schoolgebouw niet realistisch is, komt er een geheel nieuw gebouw, dat wel iets verder van de weg komt te staan. Daarmee wordt aangesloten bij de historie, want ook de oorspronkelijke Ambachtsschool stond meer naar achteren, evenals de Zuiderkerk, iets verderop. Bij de bezoekers was brede steun voor de plannen van de school. De kosten van het bouwrijp behoren niet tot de nieuwbouwkosten en zijn daarom voor rekening van de gemeente. Tot de kosten voor het bouwrijp maken behoren ook maatregelen voor het behoud van de monumentale beuken voor de Ambachtsschool en het opruimen van het terrein achter de Zuiderkerk. Daar ligt nog afval en puin uit de periode dat dit gebied gebruikt werd als opslagterrein bij de bouw van het Raadhuisplein. De bewoners uit het gebied hebben tijdens de informatieavond over Gomarus geklaagd over de overlast. Dit opruimen kost 25.000 euro. Bomen monumenteel Hoewel het pand door velen als monumentaal wordt ervaren, zijn de beide bomen op het voorterrein volgens de gemeente de echte monumenten. Smallingerland heeft onderzoek laten doen naar de gezondheidstoestand van de beuken en dat heeft geleid tot een aantal maatregelen. Een van deze bomen is aangetast door schimmels, maar met extra verzorging en voeding en meer ruimte voor de wortels kunnen ze volgens de rapporteur beide weer meer dan 25 jaar mee. Voorwaarde is overigens wel dat alle sloop- en bouwactiviteiten vanaf de Drift worden georganiseerd. Het voorterrein wordt afgesloten, zodat het ook niet kan worden gebruikt voor opslag van materiaal of bouwverkeer. Het college heeft intussen het bestuur van het Gomaruscollege een voorschot verstrekt van 400.000 euro voor het aantrekken van een architect en het opstellen van een programma van eisen. Het voorlopig ontwerp is intussen bijna afgerond.