Elfde Federatiefestival Tytsjerksteradiel trekt driekwart van de korpsen

GARYP - Het elfde Federatiefestival van Tystsjerksteradiel trok zaterdag negen van de twaalf beschikbare korpsen naar It Geahûs in Garyp.

Dit festival werd georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel voor alle aangesloten verenigingen. Ook dit jaar waren de verenigingen weer goed vertegenwoordigd. Van de twaalf mogelijke deelnemers namen er negen muziekkorpsen deel aan het federatiefestival. De korpsen waren Apollo Burgum, Bernlef Noardburgum, De Bazuin C Oentsjerk, De Lofstem Sumar, Hallelujah Burgum, Joost Wiersma B en A, Looft den Heer Garyp en Speelt Wel Suwâld. Dit betekende dat er zo’n vierhonderd muzikanten aan het federatiefestival hebben deelgenomen. De deelnemende korpsen is verzocht lichte, vrolijke en in het gehoor liggende muziek te spelen. Hier was zeer goed gehoor aangegeven. Van hun optreden ontvingen de deelnemers een schriftelijk positief kritisch juryverslag van Durk Lautenbach. Hij was behoorlijk ingenomen met de kwaliteiten van de korpsen in Tytsjerksteradiel en heeft met genoegen naar de korpsen geluisterd en genoten en voor hen geschreven. Na afloop van het federatiefestival was Lautenbach nog in de foyer van It Geahûs aanwezig om te dienen als klankbord voor de verenigingen die met hem over de inhoud van het verslag van mening wilden wisselen. Voor vele leden van de korpsen was het een mooie gelegenheid om collega-muzikanten uit de regio te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over de muziek. Hier is ook goed gebruik van gemaakt. Kenmerken voor dit federatiefestival is de sfeer van herkenning, op een ontspannen manier musiceren en vriendschappelijkheid. Het bestuur van de federatie ontving diverse complimenten van zowel muzikanten als toehorend publiek. Dit geeft het bestuur voor het volgende jaar goede moed om met muzikaal plezier en enthousiasme wederom een festival te organiseren. Dit zal zijn op zaterdag 27 januari 2018.