Ik heb al een testament gemaakt. Heb ik dan ook nog een levenstestament nodig?

Drachten - Naast het 'gewone' testament is er sinds een aantal jaren ook het levenstestament. De namen lijken erg op elkaar, maar er zitten verschillen tussen de twee. Het gewone testament werkt als je overlijdt en het levenstestament als je zelf geen beslissingen meer kunt of wilt nemen in je leven. Je kunt dus beide naast elkaar hebben.

Testament In een testament regel je allerlei zaken voor na je overlijden. Bijvoorbeeld hoe en onder wie jouw erfenis wordt verdeeld en wie jouw erfenis afwikkelt. Het is niet altijd nodig om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie er van je erft als je geen testament hebt gemaakt. Vanwege mogelijke besparing van erfbelasting voor je erfgenamen kan een testament wenselijk zijn. Daarnaast willen veel mensen zelf regelen hoe de erfenis wordt verdeeld. Er kunnen ook andere redenen zijn om bij de notaris een testament te maken. Bijvoorbeeld als je geldbedragen of bepaalde spullen wilt vermaken aan een specifieke begunstigde, bijvoorbeeld een geldbedrag aan het goede doel of een auto aan een neefje. Voor sommige regelingen hoef je geen testament te maken. Sommige zaken kun je vastleggen in een codicil. Een codicil maak je zelf. Levenstestament In het levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt of niet wilt. Bijvoorbeeld omdat je de rompslomp niet meer wilt als je op hoge leeftijd bent. Of als je door ziekte zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van je administratie en het doen van belastingaangiften, maar ook het zorgen voor je huisdieren etc.. In een levenstestament kun je ook opnemen wat er moet gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen. Wil je dan thuis verpleegd worden of toch naar een verpleeghuis? En wat moet er met je huis en inboedel gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen? Ook kan in een levenstestament staan wie besluiten mag nemen met betrekking tot medische behandelingen en wie er gewaarschuwd moet worden als je komt te overlijden. Je kunt ook een toezichthouder benoemen op de gevolmachtigde. Meer informatie over dit ontwerp? Neem dan contact met ons op. _________________________________________________________________ Netwerk Notarissen vormen een organisatie van 150 Nederlandse notariskantoren. Wij werken nauw samen en kunnen zo mensen beter van dienst zijn op de kruispunten van hun leven. Voor meer informatie zie: www.bvwnotarissen.nl. Gratis abonnement op onze nieuwsbrief? www.bvwnotarissen.nl/nieuwsbrief.