Geen klachten over jongerencaravans in Opsterland

Drachten - De twaalf jongerencaravans die de gemeente Opsterland telt, leverden afgelopen jaar geen enkele klacht op, constateert de gemeente Opsterland verheugd. 

Eind 2014 stelde de gemeenteraad het beleid Jongerencaravans in Opsterland vast. ,,Met dit beleid was en is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en de omgeving die gebruikt wordt als ontmoetingsplek voor en door de jongeren", aldus de gemeente. De gemeente houdt op afstand toezicht, ouders houden de verantwoordelijkheid over de jongerencaravans op hun terrein. Jongerencaravans die niet voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente worden omgevormd, of moeten worden verwijderd. Privéterrein Eén keer per jaar wordt de balans opgemaakt voor dit beleid. Het aantal jongerencaravans is sinds het vaststellen van het beleid in 2014 onveranderd. Alle twaalf jongerencaravans staan op privéterrein, het toezicht van de gebruiker heeft ertoe geleid dat er in 2016 geen enkele klacht is binnengekomen en er door jongerenwerk geen misstanden geconstateerd zijn. ,,De afstemming van de professionals is prima en leidt er mede toe dat de jongerencaravans in Opsterland gebruikt worden als ontmoetingsplek, waarbij oog is voor veiligheid, gezondheid en omgeving", concludeert de gemeente. Ontmoetingsplek Wethouder Wietze Kooistra: ,,Doordat de jongerencaravans alleen op privéterrein mogen staan, ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de caravan. Ouderen en jongeren regelen het met elkaar, en zo moet het ook. Jongerencaravans vormen een belangrijke functie voor wat betreft ontmoetingen tussen jongeren en voorkomen zo mede hangplekken op andere locaties."