Nieuw Gezondheidscentrum aan de Morra officieel geopend

DRACHTEN - Het nieuwe Gezondheidscentrum in Drachten heeft een positieve uitwerking op de zorg voor de bewoners in de omgeving. Dat zeggen de betrokkenen die het centrum hebben opgezet. Het centrum werd afgelopen vrijdag officieel geopend door burgemeester Tjeerd van Bekkum.

In het gezondheidscentrum aan de Morra 39-41 komt zorg van huisartsenpraktijk Van Bracht & Dorgelo, fysiotherapie Fitaal en thuiszorg van De Friese Wouden onder één dak samen. De burgemeester gaf in zijn speech aan dat het goed is, dat de zorg dichtbij is. De gemeente Smallingerland gelooft in zorg in de wijk en is dan ook blij met het nieuwe centrum aan de Morra. Korte lijnen  Het voordeel van samen in één gebouw is vooral het snelle onderlinge contact en de korte lijnen, ook voor patiënten. ,,Je loopt gemakkelijk bij elkaar naar binnen om te overleggen over de zorg die een patiënt nodig heeft'', aldus huisarts Mark van Bracht. Patiënten geven zelf ook aan tevreden te zijn over de samenwerking tussen de partijen. De thuiszorg fungeert als oren en ogen van de huisarts en fysiotherapeut: mensen wonen tegenwoordig langer thuis en de thuiszorgmedewerkers kunnen ingrijpen voordat een situatie escaleert. Regiomanager Baukje Ouderkerken: ,,De Friese Wouden zit letterlijk in de wijk en zo kunnen we met elkaar zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Wij beschouwen de hele wijk dan ook als één groot verzorgingscentrum.'' Meer preventie Het gezamenlijk ideaal is om meer aan preventie te doen. Baukje Ouderkerken: ,,Ouderen die ziek zijn hebben steeds vaker meerdere kwalen. Samenwerking en multidisciplinair werken hebben de toekomst in de zorg. Je hebt elkaar nodig. Het gaat daarbij niet alleen om het verlenen van zorg aan mensen die al ziek zijn. Als mensen meer gaan bewegen, met bijvoorbeeld de hulp van een fysiotherapeut, kan zorg wellicht uitgesteld worden.'' Naast de gezamenlijke ambitie geeft Van Bracht aan dat hij en zijn collega Sonja Dorgelo eenvoudige ingrepen aanbieden: ,,Denk bijvoorbeeld aan ooglidcorrectie en sterilisaties van mannen. Het is fijn dat we dit werk hier in het gezondheidscentrum te kunnen doen.”