Buurt wil afgesloten steeg op de Ropta weer open hebben

DRACHTEN - Moet de steeg tussen De Ropta 36 en 38 weer open of niet. Over die vraag buigt het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland zich binnenkort.

Tekst en foto's Fokke Wester De bewoners van de Ropta 36 hebben de steeg vorig jaar maart op Goede Vrijdag afgesloten. Door de vele passanten was niet alleen hun privacy in het geding, ook was er sprake van veel storend lawaai van langsrijdende bromfietsers en scooters, stank van wildplassers en vernielingen aan hun gevel. De steeg is bij de bouw van de woningen in de jaren zeventig aangelegd op hun grond. De doorgang ligt in het verlengde van De Raai en betekent voor de buurtbewoners een verkorte weg naar het centrum. Gewoonterecht Volgens Ab Koning, die op de Ropta schuin tegenover de steeg woont, is het afsluiten onrechtmatig, omdat het gaat om openbaar terrein. Bovendien claimt hij de doorgang op basis van gewoonterecht. Hij heeft bij de gemeente gevraagd om tegen het afsluiten op te treden. Koning wijst op verzoeken van eerdere bewoners van nummer 36 om in de steeg obstakels te plaatsen. Ook zij klaagden over lawaai en hinder, maar de gemeente stond dat niet toe. Volgens Koning hebben zij toen ook gevraagd om de steeg te mogen afsluiten, maar zou de gemeente dat destijds hebben verboden omdat dat recht verjaard zou zijn. ,,De straten achter onze garages, en een andere steeg zijn ook op de grond van die bewoners aangelegd, en die mogen ook niet afgesloten worden.'' Wethouder Ron van der Leck heeft inmiddels gesprekken gevoerd met buurtbewoners. Volgens de gemeente lag de situatie in eerste instantie feitelijk vrij simpel: het is particulier eigendom en alleen de bewoners van nummer 38 hebben recht van overpad. Voor hen is inmiddels een oplossing gevonden, waardoor gebruik van de steeg niet meer noodzakelijk is. Zo kunnen zij hun afvalcontainers nu kwijt aan de Langewijk, achter de woningen. ,,Uitgangspunt bij zulke vraagstukken is dat degenen die aangeven dat het pad openbaar moet zijn, dat zelf aannemelijk moeten maken'', zegt woordvoerder Henry Frieswijk. Gelogen Volgens Koning is duidelijk dat de steeg bedoeld is zoals hij vanaf de bouw in 1974 is gebruikt. In de hele straat zijn tussenliggende garages tegen elkaar aan gebouwd, maar alleen tussen de garages van de nummers 36 en 38 is een doorgang gemaakt. Verder ligt er vanaf de steeg ook een voetpad naar de Langewijk. Eerder heeft de gemeente de steeg al eens opnieuw bestraat, na klachten van buurtbewoners. Op een eerder protest van Koning kreeg hij volgens eigen zeggen het bericht van de gemeente dat de eigenaar vergunning had aangevraagd, die ook is gepubliceerd in de Breeduit. Daartegen zou niemand bezwaar hebben gemaakt en dus was alles juridisch volgens de regels verlopen. ,,Dit was van A tot Z gelogen.” In een gesprek met de gemeentelijke juriste werd hij enkele weken geleden uitgenodigd om te bewijzen dat de steeg openbaar was. Dat was niet zo moeilijk. Volgens Peter Grondsma uit Wijnjewoude, die tussen 1974 en 1990 op de Ropta 38 woonde, was er gedurende al die jaren sprake van een normale steeg. ,,Dy steech wie like breed as it trotwaar en it hat altyd iepenbier terrein west. It wie der altyd hiel drok, mar wy ha der noait lêst fan hân.  It liket my ek hiel nuver dat ien sa'n steech samar ôfslute kin en ik kin my dêrom ek wol foarstelle dat de buert der tsjin protesteart.'' Blij De huidige bewoner van Ropta 38, Piet de Ruiter, heeft ook een verklaring ondertekend dat de steeg zolang hij er heeft gewoond altijd voor iedereen toegankelijk is geweest. Hij is het echter absoluut niet eens met Grondsma ,,Ik ben blij dat de steeg nu is afgesloten en er een einde gekomen is aan overlast, vernielingen, inbraak etcetera.'' Koning heeft de verklaringen maandag op het gemeentehuis ingeleverd. Volgens Henry Frieswijk is het nu aan de Juridische afdeling van de gemeente om een mening over de kwestie te vormen, waarna het College er een besluit over zal nemen. Kernvraag daarbij is of het gewoonterecht voor de hele buurt geldt of alleen voor de naaste buren.