Museum Dr8888 trapt Stijljaar af met expositie over César Domela

DRACHTEN - Het Stijljaar 2017 is dit weekeinde van start gegaan met de eerste van vier exposities in Museum Dr8888. Tot begin april staat het werk van César Domela centraal in het Drachtster museum.

Foto's Feelders Fotografie De expositie werd zaterdag geopend met ene officiële bijeenkomst in de rooms-katholieke kerk naast het museum. Het openingswoord werd gesproken door Flip Bool, oud-conservator van het Gemeentemuseum Den Haag. Het publiek was vanaf zondagmiddag welkom om de eerste expositie te zien. Er was meteen al een flinke belangstelling. Duizendpoot César Domela (1900-1992, zo0n van de socialistische voorman Ferdinand Domela Nieuwenhuis) was een Nederlands kunstschilder, graficus, fotograaf, typograaf en lid van kunstbeweging De Stijl. Museum Dr8888 toont tijdens de tentoonstelling een dwarsdoorsnede van het werk van deze creatieve duizendpoot. Domela heeft niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan de kunstbeweging door de introductie van reliëfs, maar ook door De Stijl en constructivisme uit te breiden in de vormgeving van advertenties en typografie. Naast werken van César Domela zijn op de tentoonstelling werken te zien van collega-kunstenaars Theo van Doesburg, Thijs Rinsema, alsmede Piet Zwart, Jac Jongert en andere vormgevers en typografen die zowel door het constructivisme als De Stijl zijn beïnvloed. In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Nederlandse kunstbeweging De Stijl is opgericht. Dit wordt gevierd met het themajaar Mondriaan tot Dutch Design. Gedurende het hele jaar vinden er door heel Nederland tal van tentoonstellingen en evenementen plaats. Behalve Museum Dr8888 doen in Noord-Nederland ook Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden en de voormalig Rijksluchtvaartschool in Eelde mee. Eelde concentreert zich op hedendaagse kunst die zich inspireert op De Stijl en in het najaar volgt een grote tentoonstelling over design. In Leeuwarden wordt het Dutch Design getoond in keramiek en op volkskunst geïnspireerde designmeubels. César Domela, De Stijl in kunst en typografie is de eerste in een reeks van vier grote tentoonstellingen die Museum Dr8888 organiseert in het kader van dit themajaar. Deze expositie duurt tot en met 2 april. De volgende drie exposities zijn: De Stijl in Drachten: Theo van Doesburg, kleur in architectuur 16 april – 25 juni 2017: Deze tentoonstelling bestaat uit onder andere kleurontwerpen, glas-in-loodramen, schilderijen en poëzie van kunstenaars als Theo van Doesburg, Thijs Rinsema en Evert Rinsema. Bijna alle ontwerpen van Theo van Doesburg in Drachten voor het eerst bij elkaar te zien. De Stijl en expressionisme in de tropen: Sandberg, Rietveld, Chris en Lucila Engels op Curaçao 9 juli 2017 – 17 september 2017: Expositie van de projecten die Gerrit Rietveld heeft uitgevoerd op Curaçao. Daar heeft hij onder andere het interieur van Villa Stroomzigt mede ontworpen en een tehuis voor kinderen met een beperking. Daarnaast komt er een uitgebreide selectie werken uit de collectie van kunstenaarsechtpaar Chris en Lucila Engels en hun adviseur en vriend Willem Sandberg. Museum Dr8888 en RLS Eelde: De Stijl & constructivisme in Noord-Nederland 30 september 2017- 7 januari 2018: Een overzicht van (Stijl)kunstenaars die actief waren tijdens het Interbellum in Noord-Nederland, maar ook hedendaagse kunstenaars die zich laten inspireren door De Stijl en het constructivisme. In Drachten ligt het accent op De Stijl in ontwerp en architectuur. In RLS Eelde is hedendaagse kunst te zien die is geïnspireerd op De Stijl en constructivisme, met onder meer werk van Jan van der Ploeg en Krijn de Koning.