Smallingerland koopt nieuwe landmeetinstrumenten

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland koopt voor een bedrag van 40.530 euro nieuwe landmeetinstrumenten. De huidige instrumenten zijn na zes jaar niet meer bruikbaar.

De huidige landmeetinstrumenten zijn zes jaar geleden aangeschaft en zijn aan vervanging toe. Vernieuwing van deze instrumenten is noodzakelijk voor het uitvoeren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), een wettelijke taak. Ook zijn de instrumenten nodig ter ondersteuning van eigen werkzaamheden, zoals civiele werken en het uitzetten van kavels en gebouwen voor de gemeente. Op het gebied van satelliet-geodesie hebben zich de laatste jaren enorme ontwikkelingen voorgedaan. Met de beoogde nieuwe instrumenten kan Smallingerland zowel gebruik maken van geo-satellieten van de VS (GPS) en Rusland (GLONAS) en Europa (GALILEO). Hierdoor vervalt de afhankelijkheid van één systeem. Tijdens de Golfoorlog heeft de VS het GPS-signaal gecodeerd, zodat landmetingen niet plaats konden vinden. De bijgeleverde software biedt volgens het college mogelijkheden om metingen voor de BGT efficiënter te doen.